Naziv
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
148122
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
U kolegiju Ontologija demokracije I bavit ćemo se kritičkim promišljanjem Heideggerove političke ontologije u svjetlu izlaska Crnih bilježnica te islamske političke teologije u kontekstu recentnih bliskoistočnih sukoba. U prvom tematskom krugu postavit će se pitanje o (ne)odvojivosti teorijske i praktičke filozofije. Na tom tragu, kao model za promatranje politizacije ontologije i ontologizacije politike poslužit će „slučaj“ Heidegger. U drugom tematskom krugu postavit će se pitanje odnosa religije, građanskog društva i politike. Uočavanje karakteristika i biti moderne tehnike (Heidegger) te njoj pripadnog proces degradacije duhovnosti (Berdjajev) poslužit će kao uporišna točka za otvaranje problema političke teologije. U tom smislu „sukob“ između tehniciziranog svijeta i duhovnosti razmotrit će se u suvremenom kontekstu pri čemu će se imati u vidu različiti načini prakticiranja demokracije i njihova uvjetovanost socio-kulturnim kontekstom, s naglaskom na političku teologiju u svjetlu ontološkog narativa suvremene islamske političke misli. Zaključno će se otvoriti pitanje političke budućnosti Europe pri čemu će se usporediti Berdjajevljevo promišljanje dolaska Novog srednjovjekovlja te Huntingtonovo promišljanje o sukobu civilizacija.
Sadržaj
 1. Upoznavanje. Uvodne napomene o ciljevima kolegija i načinu rada. Kratak opis osnovne ideje i svrhe kolegija.
 2. Politička ontologija Martina Heideggera
 3. Filozofsko-povijesne posljedice totalitarizma. Filozofija hitlerizma (Lévinas) i banalnost zla (Arendt).
 4. Heideggerova politička ontologija. Bitak i Židovi.
 5. Filozofija i nacionalsocijalizam na primjeru Martina Heideggera.
 6. Politička teologija u svjetlu ontološkog narativa suvremene islamske političke misli
 7. Religija, građansko društvo i politika. Društveni poredak bez religije?
 8. Kritika zapadne metafizike: Heidegger: bit moderne tehnike. Berdjajev: stroj koji je „obezdušio“ čovjeka.
 9. Islamska teološka politika i politička teologija.
 10. Europa i islam. Utjecaj islama (Ellul)
 11. Iskustvo bojišnice kao povijesni faktor? (Potočka)
 12. Doktrina džihada.
 13. Politička budućnost Europe: Kojève i Schmitt
 14. Sukob civilizacija i dolazak Novog srednjovjekovlja?
 15. Završna rasprava i evaluacija.

Ishodi učenja
 1. Izraditi pismeni rad na odabranu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja
 2. Kritički prosuditi filozofijske pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
 3. Ustanoviti sličnosti i razlike između različitih filozofijskih stajališta unutar iste filozofijske grane
 4. Kritički prosuđivati klasične i suvremene filozofijske tekstove
 5. Razlučiti, analizirati i povezati osnovne grane filozofije i preispitati njihove predmete i metode istraživanja
 6. Studenti će razmatrati suvremene filozofijske fenomene kategorijalnim aparatom ontologije
 7. Studenti će moći razviti kritičko mišljenje prema prihvaćenim ontološkim pozicijama
Metode podučavanja
Predavanje, rasprava, interaktivne i participativne metode rada.
Metode ocjenjivanja
Studentska evaluacija, provjera znanja tokom predavanja, konzultacije sa studentima, seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev, Sudbina čovjeka u suvremenom svijetu: za razumijevanje naše epohe, Verbum, Split 2007.
 2. Martin Heidegger: „Pitanje o tehnici“, u: Martin Heidegger, Kraj filozofije i zadaća mišljenja. Rasprave i članci, Naprijed / Brkić i sinovi, Zagreb, 1996.
 3. Martin Heidegger, Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb, 1985.
 4. Branko Bošnjak, Filozofija i kršćanstvo, Naprijed, Zagreb, 1966., str. 13-47, 422-442 i 562-588.
 5. Hannah Arendt, O zlu, Naklada Breza, Zagreb, 2006.
 6. Emmanuel Levinas, Nekoliko refleksija o filozofiji hitlerizma, Filip Višnjić, Beograd, 2000.
 7. Samuel P. Huntington: The Clash of Civilisations?, Foreign Affairs, (3/72)
 8. Boris Havel, Arapsko-izraelski sukob, Naklada Ljevak, 2013., str. 89-110 i 579-590
 9. Boris Havel: Orijentalistika unplugged, Europski glasnik 20/2015, Hrvatsko društvo pisaca 2015., str. 67-78.
 10. Bernard Lewis: Europa i islam, Europski glasnik 20/2015, Hrvatsko društvo pisaca 2015., str. 79-116.
 11. Marijan Cipra: Put grčke filozofije od Edese (484.) do Toleda (1150.), Europski glasnik 20/2015, Hrvatsko društvo pisaca 2015., str. 133-140.
 12. Jacques Ellul: Utjecaj islama, Europski glasnik 20/2015, Hrvatsko društvo pisaca 2015., 173-188.
 13. Majid Khadduri: Doktrina džihada, Europski glasnik 20/2015, Hrvatsko društvo pisaca 2015., str. 189-202.
 14. Anne-Marie Delcambre: Privlačnost muslimanskog raja za mučenike islama, Europski glasnik 20/2015, Hrvatsko društvo pisaca 2015., str. 313-316.
 15. Jan Patočka: Heretički eseji o filozofiji povijesti, Europski glasnik 20/2015, Hrvatsko društvo pisaca 2015., str. 511-628.
 16. Politička budućnost Europe: prepiska Alexandrea Kojèvea i Carla Schmitta, poglavlje u: Europski glasnik 20/2015, Hrvatsko društvo pisaca 2015., str. 893-1024.
 17. Martin Heidegger kao »slučaj«: Crne bilježnice, Poglavlje u: Europski glasnik (19/2014), str. 81-350
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 31. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 32. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 35. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 40. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 42. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 44. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 45. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 46. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 47. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 48. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 49. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 50. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 51. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 53. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 54. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 55. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar