Naziv
Opća povijest književnosti: Shakespeare
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
160786
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ovladati analitičkim aparatom koji omogućuje razumijevanje specifičnosti dramskog teksta na primjeru Shakespearea.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Oluja ili režija
 3. Oluja ili režija
 4. San ivanjske noći ili predstava
 5. San ivanjske noći ili predstava
 6. Richard III ili glumac
 7. Richard III ili glumac
 8. Mjera za mjeru ili žanr
 9. Mjera za mjeru ili žanr
 10. Macbeth ili radnja
 11. Macbeth ili radnja
 12. Koriolan ili uloga
 13. Koriolan ili uloga
 14. Shakespeare
 15. Zaključak

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom rodu i vrsti
 2. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanje Poučavanje vođeno otkrivanjem i razgovorom Rasprava na temelju prethodno pročitanih tekstova Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje završnog rada (eseja) od 10-12 kartica teksta te aktivnost na nastavi (rasprave i izlaganja)

Obavezna literatura
 1. Vinko Krišković, Shakespeare, ur. Tomislav Brlek (Zagreb: Ex libris, 2017)
 2. Jan Kott, Rozalindin spol: interpretacije, prev. Dalibor Blažina (Zagreb: Znanje, 1997)
 3. Jan Kott, Šekspir naš savremenik, prev. Petar Vujičić (Sarajevo: Svjetlost, 1990)
 4. Shakespeare: an Oxford Guide, eds. Stanley Wells and Lena Cowen Orlin (Oxford: Oxford University Press, 2003)
 5. Tomislav Brlek, “Ništa do onog čega nema,” u William Shakespeare, Macbeth, prev. Josip Torbarina, prir. T. Brlek (Zagreb: SysPrint, 2000), 7-24
 6. Tomislav Brlek, “Skladan nesklad,” William Shakespeare, San ivanjske noći, prev. Milan Bogdanović, prir. T. Brlek (Zagreb: SysPrint, 2000), 7-26
 7. Carolyn Brown, “Ravnom merom: Izabelini fantazmi o tučenju,” prev. Slavica Miletić, Treći program Radio Beograda, br. 75 IV/ 1987, 314-326
 8. Joan M. Byles, “Makbet: slike uništenja,” prev. Slavica Miletić, Treći program Radio Beograda, br. 75 IV/ 1987, 352-366
 9. Mordecai Marcus, “Snoviđenje u noć ivanjsku,” prev. Slavica Miletić, Treći program Radio Beograda, br. 75 IV/ 1987, 243-251
Dopunska literatura
 1. Walter Benjamin, Porijeklo njemačke žalobne igre, prev. Javorka Finci-Pocrnja (Sarajevo: Veselin Masleša, 1989)
 2. Northrop Frye, On Shakespeare, ed. Robert Sandler (New Haven: Yale University Press, 1986)
 3. Marjorie Garber, Shakespeare and Modern Culture (New York: Pantheon, 2008)
 4. René Girard, A Theater of Envy: William Shakespeare (Oxford: Oxford University Press, 1991)
 5. Stephen Orgel, The Authentic Shakespeare and Other Problems of the Early Modern Stage (London: Routledge, 2002)
 6. Caroline F.E. Spurgeon, Shakespeare’s Imagery and What It Tells Us (Cambridge: Cambridge University Press, 1935; 2001)
 7. A Companion to Shakespeare, ed. David Scott Kastan (Oxford: Blackwell, 1999)
 8. Shakespeare – The Tragedies, ed. Alfred Harbage (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1964)

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar