Naziv
Opća teorija baštine
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
64088
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o teoriji baštine – njena priroda, područje i specifičnosti; trendovi i tendencije unutar baštine; osposobljavanje studenata za razumijevanje baštine kao cjelovitog fenomena; primjenu teorije u praksi unutar baštinskih institucija sa svrhom razumijevanja istinske uloge institucija; građenje baštinske profesije zadržavajući specijalistička zanimanja
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Svijet protumačen kustosima (globalizacija i kultura, kriza identiteta)
 3. Osnovni pojmovi teorije baštine (vrijeme, memorija, prošlost, povijest, kultura, identitet, baština)
 4. Priroda teorije baštine (Informacijske znanosti - elementi heritologije)
 5. Specifična metoda heritologije
 6. Idealistički cilj
 7. Struktura heritologije, definicija heritologije
 8. Baštinske struke
 9. Profesionalna vrsnoća
 10. Profesionalno obrazovanje i nova stručnost
 11. Međunarodna organizacija struke (organizacije, glasila, skupovi)
 12. Kritika teorije i prakse
 13. Budućnost baštine
 14. Teorija i planiranje-programiranje muzeja i baštinskih akcija
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Razumjeti osnovnih pristupa proučavanju baštine
 2. Razlikovati terminologiju koja pripada istraživačkim pristupima
 3. Prepoznati osnovne domaće i međunarodne institucije koje se bave baštinom
 4. Razumjeti osnovne postavke međunarodnih dokumenata o baštini
 5. Odabrati i primijeniti teorije baštine na konkretnim primjerima
 6. Vrednovati baštinske informacije i način njihove interpretacije unutar pojedinih teorijskih pristupa
Metode podučavanja
Predavanja i seminari, diskusija
Metode ocjenjivanja
Seminarski radovi i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Lowenthal, David. The past is the foreign country. Cambridge: Cambridge University Press, 1985
 2. Dana, John Cotton. The New Museum - selected writings of John Cotton Dana. Washington: American Association of Museums / Newark Museum, 1999.
 3. Weil, Stephen E. Rethinking the Museum and other meditations. Washington and London. Smithsonian Institution Press. 1990.
 4. Vergo, Peter (ed.). The New Museology. London. Reaktion Books Ltd. 1989.
Dopunska literatura
 1. Macdonald, Sharon; Fyfe, Gordon (ed.) Theorizing Museums. London. Blackwell Publishers. 1996.
 2. Mumford, Lewis. Mit o mašini. Zagreb: Graficki zavod Hrvatske, 1986.
 3. Miles, R.; Zavala, L.(ed.). Towards the Museum of the Future. Routledge, London, 1993.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar