Naziv
Organizacija znanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
35926
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studenti trebaju usvojiti osnovni kategorijalni aparat koji se koristi u području organizacije znanja; spoznati dimenzije područja organizacije znanja; stječi vještine samostalnog pretraživanja informacijskih izvora prema zadanoj temi; kroz seminarske radove naučiti prezentirati svoja saznanja.
Sadržaj
 1. Od INDOK sustava do upravljanja znanjem
 2. Organizacija znanja - osnovni pojmovi (INDOK službe, podatak, informacija, znanje - definicije pojmova)
 3. Osnovni uvid u teoriju informacijske znanosti (ishodišta, razvoj disciplina, razvoj ETAKSA-kompleksa).
 4. Pohranjivanje informacija kroz povijest do danas, tipologija INDOK objekata (tipovi konvencionalnih publikacija)
 5. Vrste znanja i upravljanje znanjem
 6. Vrste znanstvenih radova
 7. Dokumentacijski jezici – tezaurusi
 8. Dokumentacijski jezici - UDK
 9. Relevantnost – ključni pojam informacijske znanosti
 10. Struktura i geneza informacijskih sustav
 11. Istraživanje produkcije, distribucije i korištenja znanja (bibliometrijski zakoni)
 12. Uvod u Web 2.0
 13. Upravljanje znanjem u arhivima
 14. Upravljanje znanjem u muzejima
 15. Upravljanje znanjem u knjižnicama

Ishodi učenja
 1. Objasniti temeljna polazišta i probleme sustava za organizaciju znanja: opisati svrhu, načela i porijeklo sustava za organizaciju znanja
 2. Identificirati i opisati epistemološke osnove organizacije znanja: nabrojati i razlikovati intelektualnu, povijesnu i filozofsku osnovu organizacije znanja
 3. Objasniti ulogu metapodataka u organizaciji znanja: razlikovati metapodatkovne sustave i sheme prema informacijskim institucijama i sustavima, objasniti najmanje 2 metapodatkovna standarda
 4. Kao podloge sustava za organizaciju znanja u mrežnom okruženju: navesti povijesni razvoj, identificirati različite vrste metapodataka, dati primjer organizacije znanja temeljen na metapodacima
 5. Identificirati osnovne tipove sustava za organizaciju znanja : razlikovati i objasniti osnovne tipove sustava za organizaciju znanja (popisi pojmova, klasifikacije i kategorizacije, relacijski popisi) te objasniti osnovne prednosti i nedostatke korištenja prirodnog i kontroliranog jezika u sustavima za organizaciju znanja
 6. Definirati osnovne principe i funkcije organizacije i prezentacije znanja: objasniti i razlikovati strukture poput taksonomija, ontologija, tezaurusa,
 7. Identificirati ključne probleme organizacije znanja u mrežnom okruženju: opisati probleme i raspraviti nove pristupe organizaciji znanja u mrežnom okruženju, objasniti mape znanja i ontologije
 8. Objasniti fenomen društvenog označivanja: definirati, navesti prednosti i mane korištenja folksonomija i fenomena društvenog označivanja u organizaciji znanja
 9. Identificirati i objasniti informacijske potrebe korisnika: objasniti modele informacijskog ponašanja korisnika, objasniti pojmove vezane uz pronalaženja informacija (pretraživanje, pregledavanje, slučajno pronalaženje)
Metode podučavanja
Predavanja, seminar
Metode ocjenjivanja
Dolasci (10%), Seminarski zadaci (20%), Ispit (70%)

Obavezna literatura
 1. 1. Tuđman, M.: Obavijest i znanje. S rječnikom osnovnih pojmova, Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1990. (1., 2., 4. poglavlje)
 2. Hjorland, B. (2008) What is knowledge organization (KO)? Knowledge organization. international journal devoted to concept theory, classification, indexing and knowledge representation, 35(2/3), 86-101
 3. Rowley, Jennifer E. Organizing knowledge : an introduction to managing access to information / Jennifer Rowley and Richard Hartley. - 4 izd. - Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2008
 4. Lasić-Lazić, Jadranka; Slavić, Aida; Banek Zorica, Mihaela. Bibliotečna klasifikacija kao pomagalo u organizaciji znanja // Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2004. Str. 10-33.
 5. Alemu, Getaneh. Stevens, Brett. An Emergent Theory of Digital Library metadata: enrich then filter. Elsevier, 2015.
 6. Haynes, David. Metadata for information management and retrieval / David Haynes. - London : Facet publishing, 2004
 7. Lambe, Patrick. Organising knowledge : taxonomies, knowledge and organisational effectiveness / Patrick Lambe. - Oxford : Chandos Publishing, 2007
Dopunska literatura
 1. Afrić, Vjekoslav; Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela. Znanje, učenje i upravljanje znanjem // Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2004. Str. 33-62.
 2. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav. Folksonomies to enhance the knowledge organization and management // La médiation numérique : renouvellement et diversification des pratiques / Boustany, Joumana ; Broudoux, Evelyne ; Chartron, Ghislaine (ur.). Bruxelles : De Boeck, 2014. Str. 53-64.
 3. Bawden, David. Introduction to information science / David Bawden and Lyn Robinson. - London : Facet, 2012 - odabrana poglavlja
 4. Hoolandand, Seth van. Linked data for libraries, archives and museums : how to clean, link and publish your metadata / Seth van Hooland, Ruben Verborgh. - London : Facet Publishing, 2014
 5. Peters, Isabella. Folksonomies : indexing and retrieval in Web 2.0 / Isabella Peters ; translated from German by Paul Becker. - Berlin : De Gruyter/Saur, c2009 - odabrana poglavlja
 6. Smiraglia, Richard P. Domain Analysis for knowledge organization. Elsevier, Chandos publishing, 2015.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar