Naziv
Osnove klasične arheologije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51105
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
pokazati pojedine odabrane teme iz klasične arheologije i obraditi ih na znanstveni način; izdvojiti i prikazati najnovije znanstvene spoznaje iz određenog područja klasične arheologije; upoznati studente s pravim znanstvenim pristupom pojedinim temama iz klasične arheologije; uputiti ih u principe i načine prezentiranja znanstvenog rada u klasičnoj arheologiji
Sadržaj
 1. 1. Uvod o klasičnoj arheologiji i povijesti klasične arheologije
 2. 2. Mračno doba ili helenski srednji vijek
 3. 3. Uvod u grčku mitologiju – što je mit?
 4. 4. Uvod u grčku mitologiju – proučavanje mitova
 5. 5. Rana grčka kolonizacija na zapadu
 6. 6. Fokejska plovidba
 7. 7. Poliklet i njegov kanon
 8. 8. Templum – ideja rimskog hrama
 9. 9. Rimski hram, Disciplina Etrusca i jetra iz Piacenze
 10. 10. Svakodnevni život u Rimu – banditi i drumski razbojnici
 11. 11. Rana rimska religija – osnovni pojmovi.
 12. 12. Stvaranje rimske kronologije
 13. 13. Rimski portret.
 14. 14. Romul osniva Rim – stanje istraživanja.
 15. 15. Rana rimska religija – rimski kalendar i važnije svetkovine.

Ishodi učenja
 1. opisati povijesni razvitak određenog područja klasične arheologije i/ili određene civilizacije
 2. prikazati i objasniti relevantnu metodologiju, terminologiju i materijalnu kulturu važnu za to područje i/ili civilizaciju
 3. smjestiti dana znanja u širi geografski i kulturni kontekst antičkog svijeta
 4. voditi studenta prema razvoju kritičkog prosuđivanja i povezivanja znanja stečenih tijekom nastave
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Michael Grant, The Rise of the Greeks, Phoenix, London, 1987.
 2. Colin Wells, The Roman Empire, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2000. (2. izd.).
Dopunska literatura
 1. Marina Milićević Bradač, Stara Grčka: Grci na Crnome moru, Školska bknjiga, Zagreb, 2004.
 2. R. M. Cook, Greek Art, Penguin, Harmondsworth, 1972.
 3. Nigel Spivey, Greek Art, Phaidon, London, 1997.
 4. J. M. C. Toynbee, The Art of the Romans, Thames & Hudson, London, 1965.
 5. Donald Strong, Roman Art, Yale University Press, New Haven and London, 1988.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 29. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar