Naziv
Osnove ranokršćanske arheologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
170497
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj ovoga predmeta je na temelju predavanja i proseminara savladavanje temeljnih znanja iz područja ranokršćanske arheologije iz razdoblja vladavina cara Konstantina i njegovih nasljednika. Studenti će pisanjem proseminarskih radova moći usvojiti znanja o ranokršćanskoj ikonografiji na primjeru arheoloških nalaza iz Hrvatske i s područja čitavog Rimskog carstva.
Sadržaj
 1. Proseminarska radionica (povijesni okvir + osnove pretraživanja kataloga i baza podataka potrebne za samostalno pretraživanje literature)
 2. Proseminarska radionica (uvod + osnovne napomene o načinu pisanja proseminarskog rada.
 3. Proseminarska radionica (literatura–definicija + osnovne napomene o načinu izlaganja i prezentiranja proseminarskog rada)
 4. Pregled ranokršćanskog arheološkog nasljeđa predkonstantinovog razdoblja + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 5. Osnivanje Konstantinopola i profana arhitektura konstantinovog razdoblja u Rimu + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 6. Prve crkve u Rimu i njihovi graditeljski uzori + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 7. Bazilike s ophodom+ Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 8. Ranokršćanske crkve u Palestini + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 9. Pregled ranokršćanskog graditeljskog nasljeđa u Carstvu+ Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 10. Dvojne crkve+ Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 11. Počeci hodočašćenja i samostana + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 12. Sarkofazi + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 13. Mozaici + Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 14. Ranokršćanstvo u Hrvatskoj u doba Konstantina i njegovih nasljednika+ Izlaganja studentskih proseminarskih radova
 15. Pismeni ispit + Izlaganja studentskih proseminarskih radova

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći interpretirati povijesnu pozadinu ranokršćanskog razdoblja u vrijeme vladavine cara Konstantina i njegovih nasljednika
 2. Studenti će moći interpretirati društvene i religijske promjene u razdoblju vladavine cara Konstantina i njegovih nasljednika
 3. Studenti će moći samostalno prepoznati ranokršćanske artefakte i interpretirati ikonografske motive
 4. Studenti će moći raspoznati graditeljske elemente ranokršćanskih crkava i pravilno interpretirati različite tipove ranokršćanskih crkava
 5. Studenti će moći razlikovati ranokršćanske sarkofage po tipovima i ikonografiji
 6. Studenti će moći razlikovati ranokršćanske mozaike i ranokršćanske crkve u kojima se nalaze
 7. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka
 8. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način pisanja proseminarskog rada
 9. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja proseminarskih radova ostalih studenata
 10. Studenti će moći izložiti proseminarski rad pred drugim studentima
 11. Studenti će moći objasniti kronologiju razvoja ranoga kršćanstva konstantinovog razdoblja u Hrvatskoj
Metode podučavanja
Predavanje + Powerpoint prezentacija proseminarske radionice + proseminar
Metode ocjenjivanja
Uspješno položen pismeni ispit + ocjena iz proseminara. Proseminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom – „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1). Ukupnu ocjenu proseminara čine: a) pisani rad (50% ukupne ocjene), b) izlaganje vlastitog rada (25% ukupne ocjene) c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene) Ukupnu ocjenu iz kolegija čini srednja vrijednost ocjene iz pismenog ispita i ocjene iz proseminara.

Obavezna literatura
 1. M. Sanader, Ranokršćanska arheologija – Od početaka do konstantinskog obrata, Zagreb: Školska knjiga, 2016.
 2. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Kingsport 1986.
Dopunska literatura
 1. Popis dodatne literature za pisanje proseminarskog rada se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi.
 2. A. Rebić, J. Fućak, B. Duda (ur.), Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz La Bible de Jerusalem, Zagreb 1994
 3. A. Badurina (ur.), Leksikon ikonografije, simbolike i liturgike zapadnog kršćanstva, Zagreb 1990.
 4. Lexikon der christliche Ikonographie 1 – 8, Rom – Freiburg – Basel – Wien 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar