Naziv
Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
95289
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti dobivaju uvid u osnove povijesti i razvitka klasičnih civilizacija starog vijeka (grčke i rimske) s posebnim obzirom na zemljopisne, ekonomske i ekološke okolnosti njihova života. Cilj proseminara je da studenti steknu uvid u bogatstvo antičke mitologije, pročitaju i usvoje najvažnije mitološke priče i izvore na kojima su nastali, kako bi mogli samostalno prepoznavati ikonografiju na spomenicima i znanstveno pristupiti njezinoj analizi i interpretaciji.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet. Periodizacija grčke civilizacije. 1. Uvod u mitologiju i ikonografiju
 2. Grčka u mračnom dobu i buđenje u 8. i 7. st. pr. Kr. 2. Kozmogonija i teogonija
 3. Grčka u arhajsko doba 3. Predolimpska božanstva
 4. Perzijski ratovi i rano klasično vrijeme 4. Zeus i Jupiter
 5. Grčka u 5. st. pr. Kr. i visoka klasika 5. Atena i Minerva
 6. Grčka u kasno klasično vrijeme 6. Apolon, Artemida i Dijana
 7. Grčka u kasno klasično vrijeme i u helenističkom razdoblju 7. Afrodita, Venera i Eros
 8. Helenizam i prijelaz prema rimskoj civilizaciji 8. Hera, Junona, Ares, Mars i Hefest
 9. Periodizacija rimske civilizacije i rani Rim 9. Hermes, Pan i nimfe
 10. Rim u vrijeme kraljeva i rane republike 10.Had i Perzefona
 11. Zbivanja u umjetnosti u Rimu u vrijeme republike 11.Dioniz i Posejdon
 12. Rim od republike do carstva 12. Heraklo i Herkul
 13. Rimska umjetnost u carsko vrijeme 13.Trojanski ciklus
 14. Zaključno o rimskoj umjetnosti. 14. Rimska božanstva koja se javljaju u provincijalnoj umjetnosti
 15. Zaključak predavanja i seminara i priprema za pismeni ispit. 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. 1. pregled povijesnog razvitka klasičnih civilizacija starog vijeka
 2. 2. uvid u odnose između materijalne kulture i povijesnih činjenica i kako jedne utječu na druge
 3. 3. usvajanje osnovnih mitoloških termina i pojmova
 4. 4. upoznavanje temeljnih ikonografskih atributa grčkih i rimskih božanstava
Metode podučavanja
Predavanja i seminari. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi. Seminari se sastoje od dijela izlaganja i dijela aktivnog sudjelovanja studenata u opisivanju teme.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. F. Chamoux, Grčka civilizacija, Beograd 1967.
 2. P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968.
 3. G. Schwab, Najljepše priče klasične starine I-III, Grafički zavod Hrvatske, Sarajevo-Mostar, 1987.
 4. P. Olalla, Mitološki atlas Grčke, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.
Dopunska literatura
 1. N. G. L. Hammond, A History of Greece to 322 B.C., Clarendon Press Oxford, 1986 (3. izd.)
 2. J. Boardman, J. Griffin & O. Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press, 1986.
 3. C. Kerényi, The Gods of the Greeks, Thames and Hudson, London, 1959.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 8. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 9. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 15. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 28. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 29. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar