Naziv
Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
64241
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim spoznajama o biološkim i kulturnim prapočecima i razvoju čovjeka, načinima prilagodbe na okoliš, te korištenim strategijama preživljavanja u starijem i srednjem kamenom dobu.
Sadržaj
 1. Povijest proučavanja paleolitika u okviru razvoja europske prapovijesne arheologije
 2. Metode istraživanja paleolitičkih nalazišta
 3. Rani hominini i prva litička industrija I
 4. Rani hominini i prva litička industrija II
 5. Nastanjivanje Europe i ašelejenska kultura
 6. Klimatske prilike i staništa u srednjem paleolitiku
 7. Neandertalci i musterijenska kultura I
 8. Neandertalci i musterijenska kultura II
 9. Pribavljanje hrane i prehrana neandertalaca
 10. Simboličko ponašanje neandertalaca
 11. Pojava suvremenih Europljana
 12. Problem prijelaska srednjeg u gornji paleolitik
 13. Rani gornji paleolitik
 14. Kasni gornji paleolitik i mezolitik I
 15. Kasni gornji paleolitik i mezolitik II

Ishodi učenja
 1. Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske
 2. Moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja
 3. Nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja arheološke građe
 4. Nabrojati i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe
 5. Nabrojati i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 6. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativne kamene izrađevine i proizvodne postupke
 7. Moći nabrojati i opisati različite faze biološke i kulturne evolucije čovjeka
 8. Primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju kamenih izrađevina
 9. Moći opisati promjene u okolišu tijekom glacijala i postglacijala i način prilagodbe ljudi na te promjene
 10. Moći opisati promjene u strategijama preživljavanja kroz dugo vremensko razdoblje
 11. Primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 12. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 13. Moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti
 14. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
Metode podučavanja
Predavanja uz slikovni materijal, rad sa didaktičkom zbirkom
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Janković, I., Karavanić, I. 2009. Osvit čovječanstva: početci našega biološkog i kulturnog razvoja. Zagreb, Školska knjiga.
 2. Karavanić, I. 2004. Život neandertalaca. Zagreb, Školska knjiga.
 3. Mellars, P. 1994. The Upper Palaeolithic Revolution. U: The Oxford Illustrated Prehistory of Europe (ed. Cunliffe, B.),Oxford, Oxford University Press, pp. 42-78.
 4. Mithen, S. 1994. The Mesolithic Age. U: The Oxford Illustrated Prehistory of Europe (ed. Cunliffe, B.), Oxford, Oxford University Press, pp. 79-135.
 5. Malez, M. 1979. Paleolitske i mezolitske regije i kulture u Hrvatskoj. U: Praistorija jugoslavenskih zemalja I (ed. Benac, A.), Sarajevo, Svjetlost, pp.227 – 295.
 6. Radovčić, J. 1988. Dragutin Gorjanović-Kramberger i krapinski pračovjek. Zagreb, Školska knjiga.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 25. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 26. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar