Naziv
Pisanje znanstvenih tekstova 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117867
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura