Naziv
Poduzetničke vještine
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
184950
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Terenske vježbe
45

Cilj
Cilj ovog kolegija je osnažiti zapošljivost studenata diplomskih studija razvojem osobne inicijative, financijske pismenosti i vještina donošenja odluka. Također, ovim kolegijem želimo razviti kompetencije studenata za izradu i vođenje edukacija i intervencija namijenjenih unaprjeđenju poduzetničkih vještina kod marginaliziranih skupina primjenom programa društveno korisnog učenja.
Sadržaj
 1. Uvod u poduzetništvo; Psihologija i poduzetništvo; Pokretanje poduzetničkog pothvata; Društveno korisno učenje
 2. Osnovni pojmovi poslovanja; Osobine uspješnih poduzetnika
 3. Osobna inicijativa I: postavljanje ciljeva, prikupljanje informacija i prognoza,
 4. Osobna inicijativa II:planiranja i izvršavanja planova, nadgledanje i prikupljanje povratnih informacija.
 5. Poslovni planovi i financijski aspekti poduzetničkog projekta
 6. Upravljanje poslovanjem
 7. Gostovanje poduzetnika 1
 8. Marketing i ponašanje potrošača; Prodaja i pregovaranje
 9. Donošenje odluka 1
 10. Donošenje odluka 2
 11. Specifične komunikacijske vještine
 12. Financijska pismenost
 13. Networking i socijalni kapital
 14. Gostovanje poduzetnika 2
 15. Završna konferencija: prezentacije timskih poduzetničkih ideja

Ishodi učenja
 1. opisati i planirati metodu društveno korisnog učenja
 2. opisati ključne poduzetničke vještine
 3. navesti elemente osobne incijative
 4. definirati pojam financijske pismenosti
 5. opisati na koji način osobna inicijativa, financijska pismenost i donošenje odluka doprinose uspjehu na tržištu rada
 6. izraditi i provesti intervencije u svrhu unaprjeđenja osobne inicijative među marginaliziranim skupinama na tržištu rada
Metode podučavanja
Nastava na ovom kolegiju izvodi se kao kombinacija predavanja, vježbi i terenskih vježbi provedenih u skladu s metodom društveno korisnog učenja.
Metode ocjenjivanja
U svrhu ocjenjivanja, evaluirat ćemo sljedeće elemente kolegija: Psihološka analiza poduzetničkog primjera: 20% ukupne ocjene Timska poslovna inicijativa: 40% ukupne ocjene Sudjelovanje u DKU aktivnosti: 30% ukupne ocjene Aktivnosti u nastavi: 10% ukupne ocjene

Obavezna literatura
 1. Baum, J. R., Frese, M., & Baron, R. A. (Eds.). (2012). The Psychology of Entrepreneurship. Psychology Press.
 2. Bazerman, M. H., & Moore, D. A. (2008). Judgment in managerial decision making. Wiley
 3. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44.
Dopunska literatura
 1. Dweck, C. S. (2008). Mindset: The new psychology of success. Random House Digital, Inc..
 2. ocke, E. A. (2000). The prime movers: Traits of the great wealth creators. New York: Amacom

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar