Naziv
Poetika Danila Kiša
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
69446
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s opusom Danila Kiša i osposobit ih za samostalnu interpretaciju proznih tekstova. Na kolegiju će se proučavati autorov književni opus u kontekstu srpske, južnoslavenske i svjetske literarne prakse s posebnim odnosom prema tumačenju smjene modernističkog modela (Crnjanski, Andrić, Desnica, Bulatović) postmodernističkim.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, upoznavanje studenata sa sadržajem i planom kolegija
 2. Smjena modernističkog modela postmodernističkim
 3. Razvoj srpskog romana u postmodernizmu
 4. Danilo Kiš: Mansarda
 5. Danilo Kiš: Psalam 44
 6. Danilo Kiš: Bašta, pepeo
 7. Danilo Kiš: Bašta, pepeo
 8. Danilo Kiš: Rani jadi
 9. Danilo Kiš: Peščanik
 10. Danilo Kiš: Peščanik
 11. Danilo Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča
 12. Danilo Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča
 13. Danilo Kiš: Čas anatomije, Život, literatura
 14. Studentska izlaganja i seminarska rasprava
 15. Studentska izlaganja i seminarska rasprava

Ishodi učenja
 1. Opisati književni opus Danila Kiša
 2. Objasniti razvoj romana u postmodernizmu
 3. Objasniti smjenu modernističkog modela postmodernističkim
 4. Komentirati književni opus Danila Kiša u kontekstu srpske, južnoslavenske i svjetske literarne prakse
 5. Razviti stručno i kritičko čitanje književnih tekstova
 6. Samostalno osmisliti temu seminarskog rada, istražiti i prikupiti potrebnu literaturu
Metode podučavanja
Predavanja uz PPT prezentacije, grupne diskusije na seminarskom dijelu kolegija i studentska izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Izrada seminarskog rada i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Tatarenko, Ala: Poetika forme u prozi srpskog postmodernizma. Beograd: Službeni glasnik, 2013.
 2. Pijanović, Petar: Proza Danila Kiša. Priština: Jedinstvo, 1992.
 3. Pantić, Mihajlo: Kiš. Beograd: Narodna knjiga, 20002.
 4. Jerkov, Aleksandar: Nova tekstualnost: ogledi o srpskoj prozi postmodernog doba. Nikšić: Unireks - Beograd: Prosveta - Podgorica: Oktoih, 1992.
Dopunska literatura
 1. Delić, Jovan: Kroz prozu Danila Kiša: ka poetici Kišove proze II. Beograd: Beogradski izdavačko grafički zavod, 1997.
 2. Krivokapić, Boro: Treba li spaliti Kiša? Zagreb: Globus, 1980.
 3. Delić, Jovan: Kroz prozu Danila Kiša: ka poetici Kišove proze II. Beograd: Beogradski izdavačko grafički zavod, 1997.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar