Naziv
Politička antropologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117923
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s osnovnim teorijskim, metodološkim i sadržajnim pretpostavkama za istraživanje u znanstvenom polju političke antropologije. Provedba osnovnog cilja kolegija podrazumijeva: 1. bazično konceptualno definiranje i iscrtavanje fenomena društvene moći u različitim kulturama, 2. upoznavanje s različitim teorijskim i metodološkim razinama pristupa fenomenu politike 3. pregled istraživanja u okviru kulturne antropologije i etnologije, 4. kritičko i metateorijsko problematiziranje fenomena politike na teorijsku i istraživačku praksu etnologije i kulturne antropologije.
Sadržaj
 1. Evolucija države
 2. Predmoderna i moderna društva
 3. Ekonomija i društvo
 4. Religija i društvo
 5. Kulturalna ekologija društva
 6. Društvene uloge spolova
 7. Nacionalizam, nacionalističke revolucije i reakcija na njih
 8. Etnicitet i identitet
 9. Odnosi moći u modernoj državi
 10. Religijski simbolizam, rituali i politički identitet
 11. Civilno društvo, nevladine udruge i pitanja civilnog društva
 12. Granice grupe i zajednički elementi različitih grupa
 13. Lokalna politika, globalizacija i postmoderna
 14. Sadržaj kasne moderne u vremenu globalnih promjena
 15. Politika identiteta kao osnova politike 21. stoljeća

Ishodi učenja
 1. Analizirati i usporediti različite istraživačke pristupe u političkoj antropologiji vrednujući doprinose različitih autora i škola
 2. Nakon kritičke procjene, sintetizirati doprinose različitih pristupa uz mogućnost kreiranja vlastitog konceptualnog pristupa
 3. Formulirati sustavno istraživanje odnosa kulture i moći te pristup fenomenu politike iz antropološke perspektive
 4. Moći kritički i metateorijski propitati utjecaj politike na antropološku teoriju i istraživačku praksu
 5. Planirati i organizirati vlastito istraživanje određenog političkog fenomena primjenjujući tehnike kvalitativnog istraživanja uz izbor odgovarajućih za pojedini slučaj
 6. Preispitati u kakvom je odnosu konkretno kvalitativno istraživanje političkih fenomena prema antroploškoj teoriji i praksi
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Praćenje redovitosti pohađanja nastave, praćenje zalaganja u vođenim raspravama na nastavi, usmeni ispit, vrednovanje kvalitete seminarskog rada, praćenje kvalitete istraživačkog dijela kao pripreme za pisanje seminarskog rada

Obavezna literatura
 1. CASTELLS, Manuel. 2002. Moć identiteta. Zagreb : Golden marketing.
 2. LEWELLEN, Ted C. (2003.): Political Anthropology. Connecticut-London: Praeger
 3. ARENDT, Hannah. 1996. Eseji o politici. Antibarbarus
 4. KALANJ, Rade. 2010. Ideologija, utopija, moć. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 5. FOUCAULT, Michael. 1994. Znanje i moć. Globus, Zagreb, odabrana poglavlja.
Dopunska literatura
 1. GIRARDET, Raul. 2000. Politički mitovi i mitologije. Biblioteka xx.vek.
 2. FORTES, Meyer and E. E. EVANS-PRITCHARD. 1940. (eds.) African Political Systems. Oxford: The Clarendon Press.
 3. ČOLOVIĆ, Ivan . 2000. Politika simbola. Beograd: XX vek.
 4. CHEATER, Angela. 1999. The anthropology of power. Routledge.
 5. ANDERSON, Benedict. 1990. Nacija: zamišljena zajednica. Zagreb: Školska knjiga.
 6. AGAMBEN, Giorgio. 2006. Homo sacer. Arkzin.
 7. GUPTA, Akhil i SHARMA, Aradhana. ur. 2006. The Anthropology of the State: A Reader. Blackwell.
 8. MANNHEIM, Karl. 1978. Ideologija i utopija. Beograd: Nolit. odabrana poglavlja.
 9. MORGAN, L. H. 1981. Drevno društvo. Beograd: Prosveta.
 10. VINCENT, Joan i NUGENT, David. 2007. A companion to the Anthropology of Politics. Blackwell. odabrana poglavlja.
 11. WEBER, Max. 1999.Vlast i politika. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 17. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar