Naziv
Pomoćne povijesne znanosti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
124428
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti će dobiti uvid u mogućnosti interpretacije povijesnih izvora, upoznavanje s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne analize koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa povijesnim izvorima. Pomoćne povijesne znanosti II. čine egdotika (nastavak), kronologija, heraldika i sfragistika (sigilografija), povijesna metrologija, numizmatika, genealogija, povijesna demografija, povijesna geografija s kartografijom itd. Kronologija. Osnovnio dijelovi datuma. Načini datiranja. Svetkovine, ere, stilovi. Praktična upotreba kronoloških pomagala (uskrsne tablice i dr.). Heraldika. Definicija i osnovni pojmovi te povijesni pregled. Sfragistika (sigilografija).Uvod s povijesnim pregledom. Osnovni pojmovi. Povijesna metrologija. Osnovni pojmovi o mjerama i utezima. Numizmatika. Povijesni pregled. Genealogija. Uvod, osnovni pojmovi te povijesni pregled. Povijesna demografija. Povijesna geografija s kartografijom itd.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Opis rada. Literatura.
 2. Egdotička pravila I.
 3. Egdotička pravila II.
 4. Kronologija. Osnovni dijelovi datuma.
 5. Praktična upotreba kronoloških pomagala (uskrsne tablice i dr.).
 6. Heraldika - povijesni pregled
 7. Heraldika - definicija i osnovni pojmovi
 8. Hrvatska heraldička baština
 9. Sfragistika (sigilografija) – uvod s povijesnim pregledom
 10. Povijesna metrologija – osnovni pojmovi o mjerama i utezima
 11. Numizmatika - povijesni pregled
 12. Genealogija – uvod, osnovni pojmovi te povijesni pregled
 13. Povijesna demografija
 14. Povijesna geografija s kartografijom
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
 2. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
 3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
 6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
 8. Uvođenje u temeljne vještine istraživačkog rada odnosno postizanje uvida u tehnička znanja i postupke osobito za rad na srednjovjekovnoj izvornoj građi u arhivima, knjižnicama i sl.
 9. Studente će se upoznati s osnovnim pojmovima, definicijama i povijesnim pregledom pomoćnih povijesnih znanosti. Uvođenje u niz ostalih vještina istraživačkog rada (kronologija, heraldika, sfragistika, povijesna metrologija, numizmatika, genealogija, povijesna demografija, povijesna geografija s kartografijom itd.) odnosno postizanje uvida u tehnička znanja i postupke osobito za rad na novovjekovnoj izvornoj građi u arhivima, knjižnicama i sl.
Metode podučavanja
Nastava će se odvijati kroz predavanja. Studenti će povremeno kao zadaću dobiti čitanje predmetne literature.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenoga ispita (80%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. STIPIŠIĆ, Jakov, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, Zagreb: Školska knjiga, 31991. (ili izdanja: 1972. i 21985.)
 2. ZMAJIĆ, Bartol, Heraldika, sfragistika, genealogija, veksilologija, rječnik heraldičkog nazivlja, Zagreb: Golden marketing, 1996.
 3. U pripremi su skripta prilagođena kolegiju (veći dijelovi dostupni u sustavu učenja na daljinu Omega FFZG).
Dopunska literatura
 1. KAPITANOVIĆ, Vicko, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest (Udžbenici Sveučilišta u Splitu – Manualia Universitatis studiorum Spalatensis; Izdanja Filozofskog fakulteta Sveučilište u Splitu – Editiones Facultatis Philosophicae Universitatis Spalatensis. 1. Manualia Facultatis Philosophicae Spalatensis), 2012.
 2. ANTOLJAK, Stjepan, Pomoćne istorijske nauke, Kraljevo: Istorijski arhiv Kraljevo (Biblioteka časopisa „Naša prošlost“, knj. 3), 1971.
 3. CAPPELLI, Adriano, Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni, settima edizione riveduta, corretta e ampliata a cura di Marino VIGANÒ, Milano: Editore Ulrico Hoepli (Manuali Hoepli), 2005. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje)
 4. GROTEFEND, Hermann, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 131991. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje)
 5. BOJNIČIĆ, Ivan, Der Adel von Kroatien und Slavonien, (reprint), Zagreb: Golden marketing, 1995.
 6. GULIN, Ante, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Zagreb: Golden marketing, 1998.
 7. HERKOV, Zlatko, Naše stare mjere i utezi: uvod u teoriju povijesne metrologije i njezine praktična primjena pri proučavanju naše gospodarske povijesti, Zagreb: Školska knjiga, 1973.
 8. MIMICA, Bože, Numizmatika na povijesnom tlu Hrvatske (IV. st. pr. Krista – 1918.), Rijeka: Vitagraf, 21994.
 9. STIPETIĆ Vladimir – VEKARIĆ, Nenad, Povijesna demografija Hrvatske, Zagreb – Dubrovnik: HAZU – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2004.
 10. SLUKAN ALTIĆ, Mirela, Povijesna kartografija: kartografski izvori u povijesnim znanostima, Samobor: Meridijani, 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar