Naziv
Portugalske prijevodne vježbe 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
118154
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s postupcima prevođenja na primjeru administrativnih i pravnih tekstova radi usavršavanja procesa prevođenja neknjiževnih tekstova s portugalskog na hrvatski jezik i poboljšanja poznavanja portugalskoga jezika te svakodnevice luzofonskih zemalja.
Sadržaj
 1. Predstavljanje plana i programa kolegija te metodologije rada.
 2. Diploma; analiza i prijevod teksta.
 3. Analiza prijevoda.
 4. Certificado do Registo Criminal; analiza i prijevod teksta.
 5. Analiza prijevoda.
 6. Contrato de trabalho a termo incerto; analiza i prijevod dijelova teksta.
 7. Analiza prijevoda.
 8. Contrato de trabalho a termo incerto; analiza i prijevod dijelova teksta.
 9. Analiza prijevoda.
 10. .Protocolo de Cooperação; analiza i prijevod dijelova teksta.
 11. Analiza prijevoda.
 12. Protocolo de Cooperação; analiza i prijevod dijelova teksta.
 13. Analiza prijevoda.
 14. Acórdão ; analiza i prijevod dijelova teksta.
 15. Analiza prijevoda.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći jezično i terminološki analizirati izvornik i vrednovati ga pronalaženjem odgovarajućih stručnih ekvivalenata.
 2. Studenti će moći primjenjivati prevodilačke spoznaje i strategije na zadanim tekstovima.
 3. Studenti će biti sposobni izraditi tablicu terminoloških ekvivalenata.
 4. Studenti će biti sposobni koristiti stručne priručnike i referentnu literaturu
 5. Studenti će znati kritički valorizirati prevodilačke izvore na internetu
 6. Studenti će biti sposobni kritički procijeniti vlastiti prijevod te predložiti načine kojima je moguće usavršiti izrađeni prijevod.
 7. Studenti će znati objasniti i argumentirati prevoditeljske odluke i strategije primijenjene u prevođenju.
Metode podučavanja
Samostalan rad; rad u grupi.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija (sudjelovanje u nastavi i izrada domaćih zadataka); završni pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Verbo, Lisboa 2001
 2. Infopédia, Dicionários Porto Editora, online rječnici
 3. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1998.
Dopunska literatura
 1. Mukić, Marta Vidaković. Opći pravni rječnik. Narodne novine, Zagreb 2006
 2. Pezo, Vladimir (ur.). Pravni leksikon. LZMK, Zagreb 2007
 3. Diário de Notícias, http://www.dn.pt
 4. Narodne novine, http://www.nn.hr

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar