Naziv
Portugalske prijevodne vježbe 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
125547
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s postupcima prevođenja na primjeru tekstova iz područja turizma i kulture radi usavršavanja procesa prevođenja neknjiževnih tekstova s hrvatskog na portugalski jezik.
Sadržaj
 1. Predstavljanje plana i programa kolegija te metodologije rada.
 2. Prijevod teksta iz turističkog vodiča - gastronomija.
 3. Analiza prijevoda.
 4. Prijevod teksta iz turističkog vodiča - tradicijski običaji.
 5. Analiza prijevoda.
 6. Prijevod teksta iz turističkog vodiča - arhitektura.
 7. Analiza prijevoda.
 8. Prijevod teksta iz turističkog vodiča - povijest.
 9. Analiza prijevoda.
 10. Prijevod teksta iz turističkog vodiča - zemljopis.
 11. Analiza prijevoda.
 12. Prijevod dijelova stručnog teksta iz područja likovnih umjetnosti.
 13. Analiza prijevoda.
 14. Prijevod dijelova stručnog teksta iz područja glazbeno-scenskih umjetnosti.
 15. Analiza prijevoda.

Ishodi učenja
 1. Primijeniti razvijenije tehnike prevođenja i prevodilačke postupke
 2. Izraziti različite nijanse značenja na jeziku izvorniku i jeziku cilju
 3. Primijeniti relevantno znanje o kulturi i povijesti
 4. Koristiti se stručnim priručnicima i referentnom literaturom
 5. Kritički valorizirati iprevodilačke zvore na internetu
 6. Uočiti i objasniti interkulturalne luzofonsko-hrvatske razlike
 7. Prepoznati kriterije za dobar prijevod
Metode podučavanja
Samostalan rad; rad u grupama.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija (sudjelovanje u nastavi i izrada domaćih zadataka); završni pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Verbo, Lisboa 2001
 2. Infopédia, Dicionários Porto Editora, online rječnici
 3. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1998.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar