Naziv
Portugalske prijevodne vježbe I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52289
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim postupcima prevođenja na primjeru tekstova iz područja turizma i kulture radi usavršavanja procesa prevođenja neknjiževnih tekstova s portugalskog na hrvatski jezik te poboljšanja poznavanja portugalskoga jezika kao i svakodnevice luzofonskih zemalja.
Sadržaj
 1. Predstavljanje plana i programa kolegija, upoznavanje s osnovama prevođenja.
 2. Prijevod teksta iz turističkih vodiča/brošura (tradicijski običaji).
 3. Analiza prijevoda.
 4. Prijevod teksta iz turističkih vodiča/brošura (povijest).
 5. Analiza prijevoda.
 6. Prijevod teksta iz turističkih vodiča/brošura (zemljopis).
 7. Analiza prijevoda.
 8. Prijevod programske knjižice.
 9. Analiza prijevoda.
 10. Prijevod stručnog teksta iz područja filmske umjetnosti.
 11. Analiza prijevoda.
 12. Prijevod stručnog teksta iz područja likovne umjetnosti.
 13. Analiza prijevoda.
 14. Prijevod stručnog teksta iz područja glazbeno-scenskih umjetnosti.
 15. Analiza prijevoda.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći jezično i terminološki analizirati izvornik i vrednovati ga pronalaženjem odgovarajućih stručnih ekvivalenata.
 2. Studenti će moći primjenjivati osnovne prevodilačke spoznaje i strategije na zadanim tekstovima.
 3. Studenti će znati objasniti i argumentirati prevoditeljske odluke i strategije primijenjene u prevođenju.
 4. Studenti će biti sposobni kritički procijeniti vlastiti prijevod te predložiti načine kojima je moguće usavršiti izrađeni prijevod.
 5. Studenti će biti sposobni koristiti primarne i sekundarne izvore potrebne za pronalaženje odgovarajućih terminoloških ekvivalenata.
Metode podučavanja
Idviidualni rad; grupni rad.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija (sudjelovanje u nastavi i izrada domaćih zadataka); završni pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Verbo, Lisboa 2001
 2. Infopédia, Dicionários Porto Editora, online rječnici.
 3. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1998.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar