Naziv
Portugalske prijevodne vježbe II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52295
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s postupcima prevođenja na primjeru tekstova iz područja politike i diplomacije radi usavršavanja procesa prevođenja neknjiževnih tekstova s portugalskog na hrvatski jezik i poboljšanja poznavanja portugalskoga jezika te svakodnevice luzofonskih zemalja.
Sadržaj
 1. Predstavljanje plana i programa kolegija
 2. Prijevod predsjedničke izjave za tisak..
 3. Analiza prijevoda.
 4. Transkripcija i prijevod izjave za tisak.
 5. Analiza prijevoda.
 6. Prijevod pozdravnog govora.
 7. Analiza prijevoda.
 8. Prijevod pozdravnog govora.
 9. Analiza prijevoda.
 10. Prijevod vjerodajnice.
 11. Analiza prijevoda.
 12. Prijevod inauguracijskog predsjedničkog govora.
 13. Analiza prijevoda.
 14. Prijevod inauguracijskog predsjedničkog govora.
 15. Analiza prijevoda.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći jezično i terminološki analizirati izvornik i vrednovati ga pronalaženjem odgovarajućih stručnih ekvivalenata.
 2. Studenti će moći primjenjivati prevodilačke spoznaje i strategije na zadanim tekstovima.
 3. Studenti će bi sposobni koristiti primarne i sekundarne izvore potrebne za pronalaženje odgovarajućih terminoloških ekvivalenata.
 4. Studenti će znati objasniti i argumentirati prevoditeljske odluke i strategije primijenjene u prevođenju.
 5. Studenti će biti sposobni kritički procijeniti vlastiti prijevod te predložiti načine kojima je moguće usavršiti izrađeni prijevod.
 6. Studenti će biti sposobni primijeniti stečena jezična i izvanjezična znanja pri izradi prijevoda.
Metode podučavanja
Individualni rad; rad u grupama.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija (sudjelovanje u nastavi i izrada domaćih zadataka); završni pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Verbo, Lisboa 2001
 2. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1998.
 3. Infopédia, Dicionários Porto Editora, online rječnici
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar