Naziv
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
124222
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
engleski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Povezivanje i primjena općih znanja stečenih u engleskom jeziku i o njemu, znanja o procesu ovladavanja jezikom, te ona koja su studenti stekli u kolegijima koje su već odslušali iz područja obrazovnih i odgojnih znanosti na nastavu engleskog jezika. Priprema za izvođenje nastave engleskog jezika na različitim stupnjevima učeničke kompetencije, u različitim uvjetima te za rad s učenicima različite dobi.
Sadržaj
 1. Introduction Croatian National Curriculum and Croatian National Educational Standards for English
 2. Teaching English pronunciation
 3. Teaching English grammar
 4. Teaching English at the lexical level
 5. Integrating non-linguistic content in TEFL
 6. REVISION Test 1
 7. Developing listening comprehension skills in EFL
 8. Developing speaking skills in EFL
 9. Developing reading comprehension skills in EFL
 10. Developing writing skills in EFL
 11. REVISION Test 2
 12. Designing EFL tests
 13. Creating motivating activities in ELT
 14. Developing language awareness in ELT
 15. REVISION Test 3

Ishodi učenja
 1. 1. usporediti hrvatski i engleski jezični sustav i objasniti specifičnosti engleskoga jezika s obzirom na izgovor, morfosintaktičke strukture i leksik
 2. 2. objasniti i osmisliti načine pučavanja engleskog izgovora, morfosintaktičkih struktura, leksika i kulturoloških elemenata s obzirom na učenikovu dob
 3. 3. odabrati adekvatni nastavni materijal i kritički prosuditi o njegovu sadržaju
 4. 4. procijeniti izvore i uzroke učeničkih pogrešaka te osmisliti adekvatna rješenja problema koja se mogu primijeniti u nastavi
 5. 5. procijeniti učenike s obzirom na individualne razlike poput motivacije, strategija učenja, stavova prema učenju inoga jezika, itd.
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koji se temelje na diskusiji o pročitanoj literaturi o temi koja se obrađuje i prezentaciji studentskih projekata, te vježbama na kojima kreiraju i analiziraju primjere nastavnih materijala i aktivnosti, promatraju školsku nastavu koja ilustrira sadržaje koji se obrađuju u kolegiju.
Metode ocjenjivanja
Uspješnim rješavanjem predviđena tri kolokvija studenti se mogu osloboditi polaganja završnog usmenog ispita.

Obavezna literatura
 1. - Brown, H.D. (2000). Principles of language teaching and learning. White Plains, Ny: Addison Wesley Longman Inc. [odabrana poglavlja]
 2. Carter, R., Nunan, D. (2001). Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
 3. Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: CUP.
Dopunska literatura
 1. Bogards, P., Laufer, B. (2004). Vocabulary in a second language. Amsterdam: John Benjamins B.V.
 2. Davison, Ch. (2004) The contradictory culture of teacher-based assessment: ESL teacher assessment practices in Australian and Hong Kong secondary schools. Language Testing 21 (3), 305-334.
 3. Odlin, T. (1994). Perspectives of Pedagogical Grammar. Cambridge: CUP.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij