Naziv
Povijesna sociolingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125999
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Kolegij ima dva cilja. Prvi je cilj upoznati studente s područjem povijesne sociolingvistike, u kojem znanstvenici koji istražuju povijest pojedinih jezika kombinirajući metode povijesne lingvistike s metodama sociolingvistike tako da bi rekonstruirali procese jezičnih promjena u društvenom kontekstu. Istraživanja u ovom području obično se usredotočuje na pismene tekstove koji najviše sliče govornom jeziku (npr. osobna pisma, igrokaze i sudske zapise). Drugi je cilj kolegija da studenti dobivaju iskustvo s radom na povijesno-sociolingvističkom korpusu. Svaki će student prepisati i analizirati osobna pisma koja su pisali govornici hrvatskog jezika krajem 19. i početkom 20 stoljeća. Iako je ovaj projekt prvenstveno lingvističke prirode, zanimljiv će biti i studentima iz drugih znanstvenih područja (povijesti, sociologije itd.), jer spomenuta pisma sadrže informaciju o svakodnevnim problemima i iskustvima običnih ljudi koji su živjeli u Hrvatskoj prije sto i više godina.
Sadržaj
 1. Uvod i opis studentskih obaveza
 2. Sinkronija i diakronija
 3. Povijesna sociolingvistika: počeci i opći ciljevi
 4. Primijenjivanje suvremenih sociolingvističkih metoda na podatke iz prošlosti
 5. Uloga lingvističkog korpusa u istraživanjima jezične varijacije
 6. Privatna pisma i stare novine kao izvori u povijesno-sociolingvističkoj analizi
 7. Drugi izvori u povijesno-sociolingvističkoj analizi
 8. Ortografske varijable
 9. Fonološke varijable
 10. Gramatičke varijable
 11. Leksičko-semantičke varijable
 12. Utjecaj staleža, dobi i roda (spola) na lingvističku variaciju
 13. Društvene mreže i mobilitet u odnosu na lingvističku varijaciju
 14. Jeziča promjena motivirana iznutra / izvana
 15. Prezentacije studentskih istraživanja

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnog anglofonog društvenog konteksta u promjenama u engleskom jeziku.
 2. Studenti će imati iskustvo sa sastavljenem povijesnog lingvističkog korpusa
 3. Studenti će imati bolje znanje o hrvatskom jeziku i općem životu u hrvatskoj prije 150 godina.
 4. Studenti će moći prepoznati i vrednovati ulogu društvenih čimbenika koji potiču dijakronijske promjene u jeziku uopće.
Metode podučavanja
Predavanja će se usredotočiti na teoriju povijesne sociolingvistike i na metode i rezultate istraživanja u tom polju koji se bave poviješću engleskog i drugih jezika. Seminari će se baviti problemima i zanimljivostima koji se pojavljuju u praktičnom radu sastavljenja povijesnog lingvističkog korpusa hrvatskih osobnih pisama.
Metode ocjenjivanja
Studentske obaveze: ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji se sastoje od redovitog pohađanje nastave, provjere čitanja primarne i sekundarne literature, pripreme za nastavu, pravovremene predaje jednog grupnog izvještaja i pravovremene predaje individualnog seminarskog rada. Seminarski rad čini 40%, grupni izvještaj 30%, a ostali elementi kontinuirane provjere znanja 30% ocjene. Za prolaznu ocjenu nužno je ispuniti sve elemente kontinuirane provjere znanja.

Obavezna literatura
 1. Hernandez Campoy, Juan M. & J. Camilo Conde Silvestre (eds.). 2012. The Handbook of Historical Sociolinguistics. Wiley-Blackwell.
Dopunska literatura
 1. Barton, David & Hall, Nigel (eds.). 1999. Letter writing as a social practice (Studies in Written Language and Literacy 9). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 2. Brozović, Dalibor i Pavle Ivić (1988), Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. Zagreb: Jugoslavenski i leksikografski zavod “Miroslav Krleža”.
 3. Lass, Roger. 1997. Historical linguistics and language change. (Cambridge Studies in Linguistics 81). Cambridge: C.U.P.
 4. Milan Moguš. 1995. A History of the Croatian Language: Toward a Common Standard. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Translated by Alexander D. Hoyt & Lelija Sočanac.
 5. Nevalainen, Terttu & Raumolin-Brunberg, Helena (eds.). 1996. Sociolinguistics and language history: Studies based on the Corpus of Early English Correspondence (Language and Computers: Studies in Practical Linguistics 15). Amsterdam – Atlanta, GA: Rodopi.
 6. Nevalainen, Terttu & Raumolin-Brunberg, Helena. 2003. Historical sociolinguistics: Language Change in Tudor and Stuart England. London: Pearson Education.
 7. Nevalainen, Terttu & Tanskanen, Sanna-Kaisa (eds.). Letter writing (Benjamins Current Topics 1). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. [previously published in the Journal of Historical Pragmatics, 5:2 (2004)]
 8. Romaine, Suzanne. 1982. Socio-historical linguistics: Its status and methodology (Cambridge Studies in Linguistics 34). Cambridge: C.U.P.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski i Ljetni semestar