Naziv
Povijesni pregled razvoja arheologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
132063
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj predmeta je povezati povijesna razdoblja s razvojem čovjekove ideje o vlastitoj prošlosti koje su kroz nekoliko stoljeća u konačnici omogućile razvoj suvremene arheologije, usporedo s i pod utjecajem drugih znanstvenih disciplina. U kolegiju će se detaljno obraditi postojeći zapisi i spoznaje o shvaćanju i tumačenju „starina“ tijekom razdoblja pisane povijesti. Znanja stečena kroz kolegij omogućiti će studentima kritičko sagledavanje razvoja discipline kao i razumijevanje važnosti političkih i društvenih prilika pri stvaranju slike o čovjeku i prošlosti u svakom razdoblju, pa i u suvremenom svijetu.
Sadržaj
 1. Percepcije i definicije prošlosti.
 2. Percepcija prošlosti u razdoblju antike
 3. Tijek vremena i odnos prema starinama kod civilizacija starog Istoka
 4. Vladari sakupljači
 5. Starine u srednjovjekovnim izvorima
 6. Razvoj ideja stratigrafije, kronologije, promjenjivosti svijeta
 7. Kabineti i prve klasifikacije
 8. Europska kolonizacija i susreti s različitim kulturama
 9. Renesansa, prosvjetiteljstvo, romantizam, prva sveučilišta
 10. Reformacija i interes za vlastitu prošlost
 11. Iskopavanja i objave arheološkog materijala u Europi 16. – 18. st.
 12. Utjecaj razvoja fizike, biologije i geologije na razvoj arheologije
 13. Razvoj i prihvaćanje troperiodnog sustava
 14. Usporedni prikaz razvoja arheologije kao znanstvene discipline u europskim regijama
 15. Prve tipologije i kronologije

Ishodi učenja
 1. Moći se kritički osvrnuti na određeno povijesno razdoblje i način poimanja prošlosti u tome razdoblju
 2. Prepoznati važnost vladajućih struktura i javnog mijenja u odnosu prema vlastitoj prošlosti i drugim kulturama.
 3. Moći nabrojati dostignuća u drugim disciplinama koja su utjecala na razvoj arheologije.
 4. Moći objasniti ulogu pojedinih povijesnih događaja u shvaćanju starosti i promjenjivosti svijeta te postojanju različitih kultura
Metode podučavanja
predavanja, diskusija
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Goodrum, M.R. 2002 The meaning of ceraunia: Archaeology, natural history and the interpretation of prehistoric stone artefacts in the eighteenth century
 2. Schnapp A.,1996. The Discovery of the Past, British Museum Press
 3. Sklenaŕ K., 1983 Archaeology in Central Europe: the first 500 years. Leicester University Press
 4. Trigger B., 1989 A history of Archaeological Thought. Cambridge University Press
Dopunska literatura
 1. Daniel, G. (ed.) 1981 Towards a History of Archaeology, Thames and Hudson; znanstveni radovi vezani uz povijest discipline i povijesni izvori.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar