Naziv
Povijest Roma 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
147513
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Primjeniti znanje stečeno na dodiplomskom studiju, valorizirati literaturu iz svih razdoblja povijesti Roma, te upravljati znanjem o povijesti Roma
Sadržaj
 1. Indija i Romi
 2. Indija i Romi
 3. Indija i Romi
 4. Perzija, Armenija
 5. Perzija, Armenija
 6. Perzija, Armenija
 7. Bizant i Grčka
 8. Bizant i Grčka
 9. Bizant i Grčka
 10. Bizant i Grčka
 11. Bugarska, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Rumunjska i Moldavija
 12. Bugarska, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Rumunjska i Moldavija
 13. Bugarska, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Rumunjska i Moldavija
 14. Bugarska, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Rumunjska i Moldavija
 15. Bugarska, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Rumunjska i Moldavija

Ishodi učenja
 1. spoznati povijest Roma.
 2. definirati povijest Roma t
 3. usporediti povijest Roma prema regijama
 4. objasniti romsku povijest
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja,diskusije o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Demir, Lj., Đurić, R., 2005, Kratka istorija na Romite, Darhia, Skopje
 2. Đurić, R., 2006, Istorija Roma, Politika, Beograd
 3. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995
Dopunska literatura
 1. Kenrick, Donald (2004) Gypsies: from the Ganges to the Thames. Hatfield: University of Hertfordshire Press
 2. Kenrick, Donald / Taylor, Gillian (1998) Historical Dictionary of the Gypsies (Romanies)

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar