Naziv
Praksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
124471
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe u praktikumu
75

Cilj
Studenti će se osposobiti za obavljanje profesionalnih zadaća i rješavanje stručnih problema u različitim područjima primijenjene psihologije
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. integrirati teorijske i iskustvene spoznaje iz područja primijenjene psihologije
  2. odabrati prikladnu metodologiju za utvrđivanje prirode problema pojedinaca i grupa u različitim područjima prakse
  3. učinkovito rješavati probleme iz praktičnog područja psihologije
  4. primijeniti stručnu terminologiju pri komuniciranju svojih zaključaka stručnjacima te uspješno komunicirati iste laicima
  5. procijeniti potrebu za vlastitim stručnim usavršavanjem
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4. semestar