Naziv
Prevođenje i interkulturna komunikacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
184922
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
engleski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Po završetku ovoga kolegija studenti će moći: prepoznati sociokulturne komponente teksta i upotrijebiti strategije za njegovo najprikladnije prenošenje u prijevodu; analizirati interkulturne komponente teksta u svjetlu teorijskih modela i koncepata; analizirati i koristiti različite strategije kako bi preveli tekst poštujući kulturno specifične konvencije; opravdati svoje odluke zadržavajući kritičku distancu.
Sadržaj
 1. različiti koncepti kulture i njihova relevantnost za prevođenje
 2. interkulturna kompetencija
 3. interkulturna kompetencija i prevoditeljske kompetencije
 4. tekstni tipovi i žanrovi
 5. primjenjivost funkcionalističkih pristupa prevođenju
 6. kulturna specifičnost pojedinih tekstnih tipova i implikacije u prevođenju
 7. koherencija i kohezija izvornog i ciljnog teksta
 8. analiza odabranih tekstnih tipova
 9. utjecaj implicitnog čitatelja na prevoditeljeve odluke

Ishodi učenja
 1. Po završetku ovoga kolegija studenti će moći: prepoznati sociokulturne komponente teksta i upotrijebiti strategije za njegovo najprikladnije prenošenje u prijevodu; analizirati interkulturne komponente teksta u svjetlu teorijskih modela i koncepata; analizirati i koristiti različite strategije kako bi preveli tekst poštujući kulturno specifične konvencije; opravdati svoje odluke zadržavajući kritičku distancu.
Metode podučavanja
Nastava se sastoji od predavanja i seminara. Od studenata se očekuje da prije predavanja pročitaju zadanu literaturu i sudjeluju u diskusiji na seminaru (tijekom nastave i u virtualnom okruženju na omegi). Od studenata se također očekuje da stečeno znanje primijene u pisanim zadacima za ocjenu (analiza određenih aspekata polaznih i ciljnih tekstova, komentari prednosti i nedostataka određenih strategija u konkretnim komunikativnim situacijama, itd…) i u seminarskom radu.
Metode ocjenjivanja
Konačna ocjena se temelji na kontinuiranom praćenju određenih komponenti (pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi i on-line komponenti kolegija, ocijenjeni zadaci) i ocjeni iz seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Gambier, Y. 2013. “Genres, text-types and translation” in Handbook of Translation Studies. vol. 4: pp. 63–69 Hatim, B. 2009. “ Translating text in context“ in Munday, J. (ed.) The Routledge Companion to Translation Studies. New York: Routledge. Hatim, B. and Munday, J. 2004. Translation: An Advanced Resource Book. New York: Routledge. (odabrana poglavlja) Kelly, D. 1998. “The translation of texts from the tourist sector: textual conventions, cultural distance and other constraints”. Trans: Revista de Traductologia. no. 2 (1998) (DOI: http://dx.doi.org/10.24310/TRANS.1998.v0i2.2354 Trosborg, A. (ed.) 1997. Text Typology and Translation. John Benjamins Publishing (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Hatim, B. and Mason, I. 2005. The Translator as Communicator. London/New York: Routledge Katan, D. 2009. “Translation as Intercultural Communication” in in Munday, J. (ed.) The Routledge Companion to Translation Studies. New York: Routledge. Katan, D. Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators https://www.academia.edu/7397391/14818510 Nord, C. 2000. “Training Functional Translators”. Cadernos de Tradução. ISSN 2175-7968, Florianópolis, Brasil. DOI: https://doi.org/10.5007/%25x Tomozeiu, D., Koskinen, K. and D’Arcangelo, A. 2017. (eds.) Intercultural Competence for Translators. New York: Routledge (odabrana poglavlja).

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij