Naziv
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124510
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da studenti kroz samostalno prevođenje kao i analizu vlastitih i tuđih prijevoda usvoje prevoditeljske vještine i znanja za prevođenje književnih tekstova i onih opće tematike na španjolski jezik. Studenti će naučiti analizirati izvorni tekst, prepoznati potencijalne probleme i primijeniti odgovarajuću metodu za postizanje prijevodne ekvivalencije.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom, programom, metodologijom rada i izvorima
 2. Transkript dokumentarne emisije. Prijevod i uređivanje teksta.
 3. Analiza prijevoda. Razmatranje raznih traduktoloških postupaka i prijevodnih rješenja.
 4. Književni tekst. Prijevod i uređivanje teksta.
 5. Analiza prijevoda. Razmatranje raznih traduktoloških postupaka i prijevodnih rješenja.
 6. Govor. Prijevod i uređivanje teksta.
 7. Analiza prijevoda. Razmatranje raznih traduktoloških postupaka i prijevodnih rješenja.
 8. Provjera znanja.
 9. Književni tekst. Prijevod i uređivanje teksta.
 10. Analiza prijevoda. Razmatranje raznih traduktoloških postupaka i prijevodnih rješenja.
 11. Novinski članak opće tematike. Prijevod i uređivanje teksta.
 12. Analiza prijevoda. Razmatranje raznih traduktoloških postupaka i prijevodnih rješenja.
 13. Tekst aktualno-političke tematike. Prijevod i uređivanje teksta.
 14. Analiza prijevoda. Razmatranje raznih traduktoloških postupaka i prijevodnih rješenja.
 15. Rekapitulacija. Analiza tipičnih pogrešaka u prijevodu.

Ishodi učenja
 1. Studenti će usvojiti vještine pisanog prevođenja na španjolski jezik s pomoću metodologije rada prilagođene jednostavnijim književnim tekstovima i onima opće i aktualne tematike.
 2. Studenti će biti u stanju prepoznati kulturološke razlike u njihovim sociološkim i tekstualnim dimenzijama i njihov utjecaj na postupak prevođenja i na prijevod kao njegov proizvod.
 3. Studenti će biti u stanju ocijeniti vlastiti rad i poduzeti korake u cilju kontinuiranog rasta i poboljšavanja sposobnosti.
 4. Studenti će biti kadra izraditi prijevod koji ispunjava svrhu/cilj prevođenja i ostvaruje cilj komunikacijske situacije.
 5. Studenti će biti u stanju prepoznati i procijeniti probleme u postupku prevođenja i pronaći primjerena rješenja.
 6. Studenti će znati objasniti i/ili obrazložiti odluke donesene u postupku prevođenja.
Metode podučavanja
vježbe, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
trajno praćenje, tjedni zadaci, sudjelovanje u nastavi, provjera znanja, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Vinja, V.: Španjolsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga Zagreb, 1991.
 2. Real Academia Española, online rječnik
 3. World reference, online rječnik
 4. Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo, Ignacio Bosque, Ediciones SM, Madrid
 5. Linguee.es, online rječnik
Dopunska literatura
 1. Specijalizirani dvojezični rječnici, ovisno o poznavanju ostalih stranih jezika
 2. Dostupne baze podataka i online rječnici

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij