Naziv
Psihologija glazbe
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
77850
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s područjem psihologije glazbe.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Područje psihologije glazbe
 3. Porijeklo i funkcija glazbe
 4. Percepcija
 5. Tjelesne reakcije na glazbu
 6. Emocionalne reakcije na glazbu
 7. Glazba i mozak
 8. Glazba i razvoj
 9. Kognitivne sposobnosti
 10. Ličnost
 11. Uloga glazbe u svakodnevnom životu
 12. Glazbene preferencije
 13. Glazba i potrošačko ponašanje
 14. Glazba i zdravlje
 15. Završni susret

Ishodi učenja
 1. Studenti će nakon odslušanog kolegija moći opisati čime se psihologija glazbe bavi.
 2. Studenti će moći pratiti literaturu iz područja.
 3. Studenti će moći kritički pristupiti literaturi.
 4. Studenti će moći razlikovati važnost glazbe za različite aspekte funkcioniranja ljudi.
 5. Studenti će moći definirati kako glazba utječe na ljude.
 6. Studenti će moći osmisliti istraživanje iz područja psihologije glazbe.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Seminarski radovi, grupni istraživački rad, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Hallam, S., Cross, I. & Thaut, M. (Eds.) (2009). The Oxford Handbook of Music Psychology. Oxford University Press. (odabrana poglavlja).
 2. Hodges, D. A. & Sebald, D. C. (2011). Music in the human experience. New York: Routledge.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar