Naziv
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS bodovi
6
Šifra
120082
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Ciljevi kolegija su upoznavanje s pojmovima, teorijskim modelima i istraživanjima u području odgoja i obrazovanja. Studenti će razumjeti ključne razvojne periode te koji se procesi događaju u podlozi tih perioda. Studenti će se upoznati s postupcima za poticanje motivacije, s različitim uzrocima školske (ne)discipline i primjerenim načinima pomoći.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Vizek Vidović, V., Rijavec, M. Vlahović Štetić, V.; Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP
 2. Mindoljević Drakulić. A. (2016). Školska fobija. Medicinska naklada Zagreb i FFZG Press
 3. Woolfolk, A. (2016). Edukacijska psihologija. Naklada Slap Jastrebarsko
Dopunska literatura
 1. Mindoljević Drakulić, A. (2014). Majka, žena i majčinstvo. Medicinska naklada Zagreb i UFZG
 2. Mindoljević Drakulić, A. (2015). Fenomenologija adolescentskog ozljeđivanja: pokušaj samoozdravljenja ili pokušaj suicida – izazov empatijskoj i mentalno zdravoj školi (str. 672 – 678) U S. Opić, M. Matijević (Ur.), Istraživanja paradigmi djetinjstva,odgoja i obrazovanja – simpozij IV. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. 2. Mindoljević Drakulić, A. (2015). Fenomenologija adolescentskog ozljeđivanja: pokušaj samoozdravljenja ili pokušaj suicida – izazov empatijskoj i mentalno zdravoj školi (str. 672 – 678) U S. Opić, M. Matijević (Ur.), Istraživanja paradigmi djetinjstva,odgoja i obrazovanja – simpozij IV. Zagreb: Učiteljski fakultet SvMindoljević Drakulić, A. (2012). Pedagoški aspekti psihoanalitičke teorije privrženosti u dijadi učitelj – učenik. (str. 165 – 173) U M. Ljubetić, S. Zrilić (Ur.),Pedagogija i kultura-svezak 2. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 18. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3. semestar
 19. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij