Naziv
Psihologija roda i spola
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
80915
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Objasniti ulogu roda u doživljavanju i ponašanju pojedinaca u različitim životnim razdobljima i u različitim područjima života. Studenti će razlikovati teorijske pristupe tumačenju roda i moći će primijeniti odgovarajuće metode i tehnike u istraživanjima rodne problematike. Studenti će moći prepoznati i uvažavati rodne i spolne specifičnosti u različitim područjima rada psihologa: u obrazovanju, radnoj organizaciji, pružanju psihosocijalne pomoći.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegiji i obaveze studenata. Povijest borbe za ženska prava. Istraživanje rodne diskriminacije u RH.
 2. Definicije glavnih pojmova.
 3. Razlike između muškaraca i žena
 4. Teorijska objašnjenja rodnih razlika. Prednosti i nedostaci svakog teorijskog pristupa.
 5. Socijalizacija rodnih uloga.
 6. Seksualna orijentacija i seksualni identitet. Položaj homoseksualnih osoba u Hrvatskoj.
 7. Rodni stereotipi.
 8. Metodologija istraživanja. Primjeri mjernih instrumenata.
 9. Uloga medija u stvaranju i održavanju rodnih uloga i stereotipa. Psihološki mehanizmi u podlozi medijskog utjecaja.
 10. Prezentacije grupnih seminara koji analiziraju ulogu različitih medijskih utjecaja (informativne emisije; igrani filmovi i serije; dječji program, crtići, filmovi; reklame; videoigrice; časopisi)
 11. Rod i spol u obrazovanju. Neravnopravni tretman muškaraca i žena u obrazovanju i školstvu.
 12. Rod i spol u obitelji. Neravnopravni tretman muškaraca i žena u obitelji.
 13. Rod i spol na poslu/tržištu rada. Neravnopravni tretman muškaraca i žena na poslu/tržištu rada.
 14. Implikacije spoznaja o rodu i spolu za rad psihologa u praksi. Prezentacija grupnih uradaka i završna rasprava o rodnoj osjetljivosti.
 15. Strategije smanjivanja rodnih predrasuda/diskriminacije – prezentacija radionica.

Ishodi učenja
 1. Razlučiti područja/specifična obilježja u kojima su pokazane značajnije/veće razlike između muškaraca i žena.
 2. Kritički prosuđivati istraživački pristup koji naglašava rodne razlike.
 3. Objasniti, usporediti i evaluirati glavne teorijske pristupe objašnjenju razlika između muškaraca i žena.
 4. Kritički prosuđivati i odabrati prikladne instrumente za ispitivanje rodnih stereotipa i stavova, te rodnih uloga.
 5. Objasniti mehanizme razvoja i održavanja rodnih uloga i stereotipa, te procijeniti mogućnosti djelovanja na smanjivanje rodnih stereotipa.
 6. Raščlaniti psihološke mehanizme kojima mediji oblikuju sliku o muškarcima i ženama.
 7. Odrediti ključna područja rodne problematike u obrazovanju, obitelji i na poslu/tržištu rada, s posebnim naglaskom na implikacijama za praktični rad psihologa.
 8. Kreirati edukaciju s ciljem povećanja rodne osjetljivosti za laike/stručnjake u praksi.
Metode podučavanja
Ex-catedra predavanja. Grupne rasprave i interakcija sa studentima. Seminari Individualni i grupni domaći uratci.
Metode ocjenjivanja
pismeni kolokvij. ocjene iz domaćih uradaka ocjena iz individualnog seminara ocjena iz grupnog seminara ocjena iz grupne prezentacije pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Archer, J. and Lloyd, B. (2002). Sex and Gender. Cambridge: Cambridge University Press
 2. Lippa, R. A. (2005). Gender - Nature and Nurture. New York: Lawrence Erlbaum Associates
 3. Rogers, W. S. and Rogers, R. S. (2001). The Psychology of Gender and Sexuality. Philadelphia: Open University Press
 4. Eagly, A. H., Beall, A. E. and Sternberg, R. J. (2004). The Psychology of Gender. New York: Guilford Press
Dopunska literatura
 1. Canary, D. J., Emmers-Sommer, T. M. (1997). Sex and gender differences in personal relationships. New York: The Guilford Press.
 2. Gilligan, C. (1993). In a different voice. Cambridge: Harvard University Press
 3. Lips, H. M. (2006). A New Psychology of Women – gender, culture, and ethnicity. New York: McGraw Hill
 4. Oosten, N. van, Vlugt, I. van der (2004). Rod i spol u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 5. Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar