Naziv
Psihologija roditeljstva
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
118183
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
30

Cilj
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će moći opisati i objasniti teorijske pristupe i empirijske spoznaje u području psihologije roditeljstva te rješavati probleme vezane uz roditeljsku ulogu u različitim područjima psihologijske djelatnosti.
Sadržaj
 1. Individualne razlike u roditeljskom ponašanju i struktura roditeljskog ponašanja. Usporedba dimenzionalnog i tipološkog pristupa proučavanju roditeljskog ponašanja
 2. Subjektivni doživljaj roditeljstva
 3. Procjenjivanje roditeljskog ponašanja i doživljaja roditeljstva
 4. Modeli roditeljskog utjecaja na dijete
 5. Modeli determinanti roditeljskog ponašanja
 6. Karakteristike roditelja (dob, spol, razvojna povijest, osobine ličnosti, mentalno zdravlje) kao odrednice roditeljskog ponašanja
 7. Kontekstualni činitelji roditeljstva (bračni odnos, struktura obitelji i obiteljski odnosi, socijalna mreža i socijalna podrška, radni status, karakteristike posla, sukob roditeljske i radne uloge)
 8. Karakteristike djeteta kao determinante roditeljskog ponašanja (dob i spol djeteta, zdravstveni status, karakteristike temperamenta)
 9. Motivacija za roditeljstvo, tranzicija u roditeljsku ulogu i faze roditeljstva
 10. Specifičnosti roditeljstva s djetetom dojenačke dobi
 11. Specifičnosti roditeljstva s djetetom predškolske dobi
 12. Specifičnosti roditeljstva s djetetom rane školske dobi
 13. Specifičnosti roditeljstva s djetetom adolescentne dobi
 14. Roditelji i odrasla djeca
 15. Roditeljstvo u specifičnim okolnostima (maloljetni roditelji, jednoroditeljske i rekonstituirane obitelji, roditelji djece s posebnim potrebama, udomiteljstvo i posvojenje)

Ishodi učenja
 1. Rješavati probleme u odnosu roditelj-dijete štiteći pritom prava i dobrobit obaju članova dijade te poštujući etička načela struke
 2. Kreirati i provoditi edukacije roditelja i radionice za roditelje
 3. Kreirati i evaluirati intervencije namijenjene optimizaciji roditeljskog ponašanja i povećanju kvalitete odnosa roditelj-dijete
 4. Objasniti teorijske pristupe u psihologiji roditeljstva
 5. Opisati dimenzije i stilove roditeljskog ponašanja te koncepte koji opisuju subjektivni doživljaj roditeljstva
 6. Opisati odrednice roditeljskog ponašanja i objasniti mehanizme njihovog utjecaja
 7. Objasniti ulogu roditelja u djetetovu razvoju i dinamičnost odnosa roditelj-dijete
 8. Opisati promjene do kojih u roditeljskoj ulozi i ponašanju dolazi s djetetovim rastom i razvojem te navesti najčešće teškoće s kojima se susreću roditelji djece određene dobi
 9. Analizirati specifičnosti i teškoće roditeljstva u posebnim okolnostima (djeca s posebnim potrebama, maloljetničko roditeljstvo, samohrano roditeljstvo, roditeljstvo u rekonstituiranim obiteljima, udomiteljstvo i posvojenje)
 10. U stručnom radu, prepoznati nepovoljna roditeljska ponašanja i znati poduzeti mjere za njihovo smanjenje, kao i za poticanje poželjnih roditeljskih ponašanja
Metode podučavanja
Metode poučavanja uključuju predavanja, seminare, radionice, debate i samostalne zadatke.
Metode ocjenjivanja
Tijekom nastave znanje se provjerava putem pismenih kolokvija, sudjelovanja u raspravama i debatama, prezentacija seminarskog rada i provođenja radionica. Po završetku nastave znanje se provjerava završnim usmenim ispitom. Redovito pohađanje nastave preduvjet je za dobivanje potpisa i pristupanje usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Holden, G. W. (2010). Parenting: A dynamic perspective. London, UK: SAGE.
Dopunska literatura
 1. Bornstein, M.H. (2002). Handbook of parenting. Vol. 1-5. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 2. Noviji izvorni znanstveni radovi

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar