Naziv
Rad s nadarenim učenicima (NM)
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
120103
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će upoznati relevantne karakteristike darovitih učenika, način njihove identifikacije i oblike rada s darovitima unutar školskog sustava
Sadržaj
 1. Mitovi o darovitima i povijesni pregled
 2. Teorije u području nadarenih i definicije nadarenosti
 3. Kognitivne karakteristike nadarenih
 4. Socio-emocionalne karakteristike nadarenih
 5. Kreativnost kao sastavnica darovitosti
 6. Identifikacija nadarenih
 7. Mjerenje i procjenjivanje darovitosti
 8. Uloga učitelja u postupcima procjenjivanja darovitosti
 9. Posljedice identifikacije darovitih
 10. Rad s nadarenima
 11. Akceleracija
 12. Obogaćivanje sadržaja
 13. Organizacija programa za darovite
 14. Rad u timu za darovite, uloge članova tima
 15. Postojeći programi, Evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći: objasniti teorije darovitosti
 2. opisati karakteristike darovitih učenika
 3. navesti načine identifikacije darovitih i ulogu učitelja/nastavnika u toj proceduri
 4. usporediti različite oblike rada s darovitima unutar obrazovnog sustava
 5. surađivati u timu pri izradi programa rada s darovitima
Metode podučavanja
Predavanja, e-učenje, samostalni rad na seminarskom zadatku
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit.

Obavezna literatura
 1. Čudina‑Obradović, M. (1991.). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga, Zagreb.
 2. Vlahović-Štetić,V.(Ur.) (2008.): Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Dopunska literatura
 1. Koren, I. (1989.). Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Školske novine, Zagreb