Naziv
Radionica kreativne nastave informatike
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
4
Šifra
117607
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Studenti povezuju i primjenjuju didaktičko-metodičko teoretsko znanje s praktičnim nastavnim radom u osnovnoj i srednjoj školi. Osposobljavaju se za kreativan pristup pripremanju nastave, uporabu raznovrsnih nastavnih strategija i medija komuniciranja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Informacijske tehnologije u obrazovanju
 3. Prezentacijske tehnologije
 4. Upotreba informacijskih izvora na internetu u nastavi informatike
 5. Izrada elektroničkih obrazovnih materijala
 6. Alati za izradu kvizova
 7. Alati za izradu mentalnih mapa
 8. Alati za izradu prezentacija
 9. Alati za izradu animacija
 10. Alati za izradu multimedijskih plakata
 11. Alati za izradu stripa
 12. Obrazovne društvene mreže

Ishodi učenja
 1. izraditi elektronički obrazovni materijal
 2. prezentirati temeljene karakteristike alata
 3. primijeniti primjeren alat u odabranoj nastavnoj jedinici
Metode podučavanja
Seminarski rad Praktičan rad Projektni rad
Metode ocjenjivanja
Provjera praktičnih vještina Izrada projektnog rada

Obavezna literatura
 1. Deljac, S. Priručnik za nastavnike informatike od 5-8 razreda osnovne škole.Zagreb : Školska knjiga, 2005.
 2. Dryden,G, Vos, J. Revolucija u učenju: Kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb: Educa, 2001.
 3. Jensen, E.. Super-nastava : nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Zagreb : Educa, 2003.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij