Naziv
Rani srednji vijek u Hrvatskoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
170499
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s različitim ranosrednjovjekovnim lokalitetima i nalazima. Usvajanje znanja potrebnih za datiranje lokaliteta i arheološke građe.Studenti bi se trebali upoznati i s teorijskim pogledima na hrvatski rani srednji vijek.
Sadržaj
 1. U kolegiju se tematiziraju počeci srednjega vijeka u Hrvatskoj i arheološki lokaliteti i građa na području ranosrednjovjekovne hrvatske države, s osvrtom na ranosrednjovjekovno razdoblje i u drugim područjima današnje Hrvatske. U popratnom seminaru obrađuju se tematski povezana pitanja poput arheološke topografije pojedinih županija, arheoloških ostataka naselja, crkava

Ishodi učenja
 1. Prepoznavanje i mogućnost samostalne interpretacije nalaza iz razdoblja ranog srednjeg vijeka
 2. Poznavanje relevantne literature.
 3. Uočavanje ranosrednjovjekovnih lokaliteta na terenu, prepoznavanje sačuvanih građevina na temelju karakteristika gradnje i stilskih obilježja.
Metode podučavanja
Predavanja i seminar na kojem se izrađuju seminarski radovi.
Metode ocjenjivanja
Sadržaji predavanja provjeravaju se putem pismenog ispita. Seminarski radovi se izlažu tijekom trajanja seminara i predaju u pismenom obliku.

Obavezna literatura
 1. Ž. Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Split 1987.
 2. Hrvati i Karolinzi, Katalog, Split 2000.
 3. Starohrvatska prosvjeta 26/1999 (Bijaći) i 22/1995 (Sv. Spas)
 4. Starohrvatski Solin, Split 1992
 5. T. Marasović, Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji, Split 1994.
Dopunska literatura
 1. V. Delonga, Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj, Split 1996.
 2. Lj. Karaman, Iz kolijevke hrvatske prošlosti, Zagreb 1930.
 3. J. Belošević, Materijalna kultura Hrvata od 7. do 9. st., Zagreb 1980.
 4. S. Čače, I. Fadić, T. Burić, Sv. Juraj od Putalja, Split 2001.
 5. S. Gunjača, Revizija iskopina u Biskupiji kod Knina god. 1950, Ljetopis JAZU 57/1953, 9-49.
 6. Bribir u srednjem vijeku, Split 1987.
 7. Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku, Pula 1995.
 8. M. Jurković, Od Nina do Knina, Zagreb 1992.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar