Naziv
Ranokršćanska arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142622
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj ovog predavanja je upoznavanje studenata s ranokršćanskim arheološkim nasljeđem u rimskim provincijama i u Hrvatskoj u razdoblju nakon vladavine cara Konstantina i njegovih nasljednika. Na ovom kolegiju studenti će steći znanja o uzrocima i posljedicama proglašavanja kršćanstva jedinom dozvoljenom religijom u Carstvu.
Sadržaj
 1. Povijesna zbivanja u Carstvu od Valensove smrti do smrti Teodozija II
 2. Društvene i umjetničke značajke vladavine Teodozija; +Teodozijeva arheološka baština u Konstantinopolu+ gospodarstvo + trgovina + kultura
 3. Sakralno graditeljstvo Teodozijevog doba u Carstvu I
 4. Sakralno graditeljstvo Teodozijevog doba u Carstvu II
 5. Sarkofazi Teodozijevog doba: tipologija i ikonografija
 6. Ikonografija mozaika crkve Sv. Pudencijane u Rimu
 7. Mozaici crkve Santa Maria Maggiore u Rimu I
 8. Vladavina cara Justinijana (povijesna zbivanja + glavni akteri + gospodarstvo + kultura)
 9. Ranokršćanska baština Ravenne I
 10. Ranokršćanska baština Ravenne II
 11. Ilustracije, ikone, staklo, tekstil, bjelokost, grobnice, freske
 12. Ranokršćansko nasljeđe sjeverne Afrike (crkve + hodoćašća + samostani)
 13. Ranokršćanska arheologija istočne obale Jadrana nakon solunskog edikta "cuctos populos"
 14. Ranokršćanska arheologija jadranskih otoka u Hrvatskoj nakon solunskog edikta "cuctos populos"
 15. Uvod u bizantinsku arheologiju: Konstantinopol + povijest + topografija + umjetnost + kultura

Ishodi učenja
 1. Studenti mogu steći kompetencije kojima bi samostalno raspoznali ranokršćanske pokretne i nepokretne spomenika iz razdoblja vladavina Teodozija I i Justinijana Velikog
 2. Studenti će moći savladati metodologiju tumačenja ranokršćanskih prikaza
 3. Studenti mogu steći kompetencije o ranokršćanskog građi tog razdoblja s područja hrvatskih otoka i obale
 4. Studenti će steći kompetencije it topografije sakralnih objekata toga razdoblja
 5. Studenti će moći samostalno interpretirati arheološku građu toga perioda
Metode podučavanja
Predavanja+PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Položen pismeni ispit koji se temelji na sadržajima iz predavanja i zadane literature.

Obavezna literatura
 1. M. Sanader, Ranokršćanska arheologija. Od početaka do konstantinskog obrata, Zagreb 2016
 2. B. Brenk, Spätantike und frühes Christentum, Frankfurt am Main – Berlin – Wien 1977.
 3. Reiner Sörries: Christliche Archäologie compact. Ein topographischer Überblick: Europa - Asien - Afrika. Wiesbaden 2011
Dopunska literatura
 1. N. Cambi, Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija, u: N. Cambi (ur), Antika, Zagreb 2002, 205–311

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar