Naziv
Redaktura i procjena strojnih prijevoda
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
184924
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da studenti ovladaju vještinama redakture i procjene strojnih prijevoda.
Sadržaj
 1. kratak pregled razvoja strojnog prevođenja i redakture strojnih prijevoda
 2. usporedba strojnih prijevoda dobivenih različitim sustavima za SP
 3. pojam kvalitete u prevođenju (različite perspektive); klasifikacije pogrešaka
 4. ljudska i automatska procjena kvalitete SP-a
 5. smjernice za redakturu SP-a
 6. redaktura SP-a s izvornikom i bez izvornika
 7. služenje SP-om u prevođenju na strani jezik
 8. priprema izvornih tekstova za strojno prevođenje i utjecaj pripreme na kvalitetu strojnih prijevoda
 9. redaktura SP-a u alatima za strojno potpomognuto prevođenje
 10. upravljanje terminologijom u prijevodnim procesima koji uključuju SP
 11. mjesto redakture SP-a u profesionalnoj prevoditeljskoj praksi
 12. kompetencije i kvalifikacije potrebne redaktorima SP-a
 13. utjecaj razvoja prijevodnih tehnologija na praksu i teoriju prevođenja

Ishodi učenja
 1. procijeniti kvalitetu strojnoga prijevoda
 2. pripremiti izvorni tekst za strojno prevođenje
 3. samostalno redigirati strojne prijevode različitih vrsta tekstova iz različitih područja, u skladu sa smjernicama i uputama
 4. kritički ocijeniti prijevodni proces u koji je integrirano strojno prevođenje
 5. kritički procijeniti utjecaj SP-a na teoriju i praksu prevođenja
Metode podučavanja
Rad u seminaru sastoji se od praktičnih zadataka povezanih s redakturom i procjenom strojnih prijevoda te od čitanja literature i rasprava o pojedinim temama. Dio nastavnih aktivnosti odvija se preko sustava za e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Na kraju kolegija studenti pišu seminarski rad. Završna ocjena uključuje i praćenje pojedinih segmenata rada (pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u učioničkoj i e-nastavi).

Obavezna literatura
 1. O’Brien, S. 2017. „Machine Translation and Cognition“. U: Schwieter, J.W. i Ferreira (ur.), A. Translation and Cognition. Hoboken: Wiley Blackwell
 2. Andy Way. 2018. Quality Expectations of Machine Translation. In S. Castilho, J. Moorkens, F. Gaspari and S. Doherty (eds) Translation Quality Assessment: From Principles to Practice, Springer.
 3. O’Brien, S. i Simard, M. (ur.) 2014. Machine Tranaslation Special Issue: Post-Editing 28(3-4).
 4. Massardo, I; van der Meer, J; O’Brien, S; Hollowood, F; Aranberri, N; Drescher, K. 2016. TAUS MT Post-editing guidelines. Amsterdam: TAUS.
Dopunska literatura
 1. ISO 18587:2017 „Translation services — Post-editing of Machine Translation Output – Requirements“.
 2. O’Brien, S. i sur. (ur.) 2014. Post-Editing of Machine Translation: Processes and Applications. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. O’Brien, S., Simard, M. i Specia, L. 20
 3. Pym, A. 2013. „Translation Skill-Sets in a Machine-Translation Age“. Meta 58(3):487–503.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij