Naziv
Religioznost u prapovijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125384
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kako na temelju materijalnih, arheoloških izvora odgonetnuti religiozno i ritualno ponašanja pojedinaca ili zajednice u prapovijesti.
Sadržaj
 1. Magija, kult, vjera, religija – kako ih iščitati iz materijalne arheološke evidencije. Sadržaj kolegija i pregled literature
 2. Kultni prostori: najstarija svetišta protoneolitičkog i pretkeramičkog neolitika (Jerihon, Ain Gazal, Catal Huyuk)
 3. Kultno ponašanje i rituali u pretkeramičkom neolitiku jugozapadne Azije
 4. Lepenski vir – ritualno-vjersko svetište zajednice ribara i lovaca
 5. Kultni prostori i svetišta ranoneolitičkog razoblja
 6. Kultni prostori i svetišta kasnoga neolitika: vinčanska kultura, potiska kultura
 7. Lenđelske kulture i problem rondela
 8. Megalitske kulture
 9. Grobovi i groblja kao kultni prostori - odnos prema pokojnicima
 10. Kultni predmeti: antorpomorfni kipići, idoli, Velika Majka Božica?
 11. Životinje u religiji: kipići, bukraniji, ritualni ukopi
 12. Ostali kultni predmeti (žrtvenici, obredne posude, kadionice, svjetiljke, amuleti, talismani)
 13. Vračevi, šamani, žreci, svećenici
 14. Vjersko-ritualno značenje pokapanja u vučedolskoj kulturi

Ishodi učenja
 1. 1) Objasniti moguće uzroke i mehanizme nastanka i razvoja religioznosti kod prapovijesnih zajednica za koje nema nikakvih pisanih podataka
 2. 2) Na temelju materijalnih, arheoloških izvora odgonetnuti ritualno ponašanja pojedinaca ili zajednice u prapovijesti te objasniti njihovu povezanost s ostalim aspektima djelovanja i ponašanja kroz razdoblja neolitika i eneolitika
Metode podučavanja
Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) i didaktičku zbirku Odsjeka za arheologiju te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima.
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Andre leroi-Gourhan: Religije prethistorije, Zagreb 1968.; T. Težak-Gregl: Uvod u prapovijesnu arheologiju, Zagreb 2011.; Facchini&Gimbutas&Kozlowski&Vandermeersch: Religioznost pu pretpovijesti, Zagreb 2004.; P-F.Biehl&F.Bertemes&H.Meller: The Archaeology of Cult and Religion, Budapest 2001; I. Karavanić: Prapočetci religije. Simbolika i duhovnost u paleolitiku, Zagreb 2012.; Schmidt K.: Goebekli Tepe - the Stone Age Sanctuaries. Documenta praehistorica 37, Ljubljana 2010.; D. Schmandt-Besserat: Ain Ghazal monumental figures. Bulletin of the American School of Oriental Research, 310, 1998.;I. Hoddser: Catal Hoyuk. The Leopards Tale, London 2007.; J. cauvin: The Birth od the Gods and the origins of agriculture, Cambridge 2003.; M. Gimbutas: The language of the Goddess. New York 1989.; O.Rak: Danilski riton, Šibenik 2008.;
Dopunska literatura
 1. From behind the Mask: Plastered Skulls from Ain Ghazal. http:/www.laits.utexas.edu/ghazal/ChapV/index.html; Masken, Menschen, Rituale und Kult vor 7000 Jahren in dere praehistorischen Siedlung von Uivar. Wurzburg 2005.; Lj. Babović: Svetišta Lepenskog vira, Beograd; A. Durman: Vučedolski Orion i najstariji europski kalendar, Zagreb 2000.; A. Durman: Vučedolski hromi bog. Zašto svi metalurški bogovi šepaju? Vukovar 2004.; G. Trnka: Studien zu mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen. Mitt. Praeh. Komm. C. Oesterr. Akad. 26, Wien 1991. Skupina autora: Megaliti, Arhaia, Beograd 1983.;S. Hansen: Bilder von menschen der Steinzeit. Mainz 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar