Naziv
Rimska književnost: Rimsko govorništvo
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
66132
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje uvida u praksu i teoriju rimskoga govorništva; uočavanje središnje uloge retorike u antičkom obrazovnom sustavu; prepoznavanje retoričkoga utjecaja u rimskoj književnosti carskoga razdoblja. Pregled govorništva u Rimu od III. st. pr. Kr. do kasnoga Carstva. Govorništvo prije Cicerona (Apije Klaudije, Katon Stariji, Lelije, braća Grakhi, Kras, Antonije). Ciceron kao središnja figura rimske govorničke teorije i prakse; interpretacija njegovih sudskih i političkih govora. Refleksija o govorništvu u I. st. pr. Kr. (anonimna Rhetorica ad Herennium, Ciceronova djela De oratore, Orator, Brutus). Govorništvo na smjeni Republike i Carstva (Azinije Polion, Mesala). Uvođenje deklamacija kao obvezatne sastavnice govorničkoga obrazovanja (Seneka Stariji). Posljedice ograničavanja političkih sloboda na razvoj govorništva; panegirik Trajanu (Plinije Mlađi). Retorička teorija u I. st. (Kvintilijan, Tacit). Izolirani slučaj sudbenoga govora u carskom razdoblju (Apulejeva Apologija). Kasnoantički carski panegirici.
Sadržaj
 1. Katon
 2. Gaj Grakho
 3. Kras
 4. Retorika za Herenija
 5. Ciceron
 6. Cezar i Livije
 7. Laudatio Turiae
 8. Seneka Stariji
 9. Klaudije i Petronije
 10. Kvintilijan
 11. Tacit i Plinije Mlađi
 12. Fronton
 13. Apulej
 14. Tertulijan
 15. Panegirici

Ishodi učenja
 1. Upoznati i razumjeti sustav rimskog govorništva i njegove povijesne mijene
 2. Čitanjem izvornika upoznati primjere različitih govorničkih pristupa
 3. Razumjeti odnos retorike i govorništva, te odnos grčkog i rimskog govorništva i retorike
 4. Razumjeti kompleksnost književne povijesti na primjeru rimske književnosti
 5. Razviti jezičnu latinsku kompetenciju
Metode podučavanja
Zajednički i samostalni rad na tekstu. Samostalno čitanje stručne literature. Rasprava.
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Čitanka za Rimsko govorništvo
 2. G. A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric. Princeton 1994.
 3. Cicero, Pro Milone
Dopunska literatura
 1. Malcovati, E. (prir.), Oratorum Romanorum fragmenta liberae rei publicae 1-3, Paravia, 1930-1955
 2. A. D. Leeman, Orationis Ratio. The Stylistic Theories and Practice of the Roman Orators Historians and Philosophers. 1-2, Amsterdam 1963

Obavezan predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar