Naziv
Romski jezik 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147510
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje s osnovama fonološkog, morfološkog i leksičkog sustava romskog jezika. Pravilno čitanje, pisanje jednostavnih tekstova na romskom jeziku. Stjecanje osnovnih spoznaja o romskom jeziku.
Sadržaj
 1. Značaj Gramatike suvremenog romskog jezika
 2. Romski jezik u Europi
 3. Osnovni pojmovi o jeziku
 4. Funkcija i struktura jezika
 5. Narodni jezik, narodni govor (dijalekt), nacionalni jezik i standardni (književni) jezik
 6. Klasifikacija jezika
 7. Standardni jezik i jezik umjetničke književnosti
 8. Jezik i riječ / Pojam o funkcionalnim stilovima
 9. Pojam o leksici, leksikologiji, semasiologiji, etimologiji i frazeologiji
 10. Romski jezik kao predmet naučnih istraživanja
 11. Prve škole na romskom jeziku i prvi objavljeni udžbenici na romskom jeziku
 12. Standardizacija romskoga jezika
 13. Uvod u gramatičku strukturu romskih govora
 14. Povijesni razvitak glasovnih sistema u romskom jeziku
 15. Teritorijalna podjela romskih govora

Ishodi učenja
 1. Usporediti povijesnu strukturu u romskom jeziku.
 2. Analizirati osnovne pojmove u romskom jeziku i jezicima okruženja
 3. Koristiti literaturu iz svih povijesnih razdoblja romskog jezika
 4. Usporediti standardni romski jezik sa različitim dijalektima i govorima romskog jezika
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koje se temelje na diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i stuentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010.
 2. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012.
 3. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Gramatika e romane čhibakiri, RKEC Darhia, Skopje 2010
Dopunska literatura
 1. Djurić, Rajko. Gramatika e rromane čhibaki/Gramatika romskog jezika (Beograd: Otkrovenje, 2005).
 2. Djurić, Rajko. Standardizacija romskog jezika. Sarajevo: Udruženje Kali Sara Romski Informativni Centar, 2012.

Obavezan predmet na studijima
 1. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 27. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar