Naziv
Samostalni rad
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117850
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
engleski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Očekuje se da će studenti dobiti kompetencije koje omogućuju utemeljenu argumentaciju iz predmetnoga područja te će biti sposobni prikupiti i tumačiti bitne podatke vezane uz dodgovarajuća, književna, društvena, povijesna, socijalna i etička pitanja kojima se bavi tema.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Definiranje i reprodukcija ključnih informacija iz područja samostalnog raa
  2. Prepoznavanje, povezivanje i razumijevanje glavnih ideja iz područja samostalnog rada
  3. Primjena naučenog u novoj situaciji oslanjanjem na glavne ideje i koncepte samostalnog rada
  4. Uočavanje suodnosa istovjetih motiva i obrazaca
  5. Kritičko prosuđivanje o idejama, uočavanje sličnosti i razlika na temelju rada na književnim tekstovima, kritičkim tekstovima i filmu
  6. Sintetiziranje i povezivanje znanja iz različitih područja (književnost, antropologija, povijest, zemljopis, vizualna umjetnost, izvedbene umjetnosti) i korištenje tako stečenog znanja za stvaranje novih cjelina
Metode podučavanja
U dogovoru s mentorom, student samostalno provodi istraživanje na odabranu temu i piše seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Ocjena seminarskog rada.

Obavezna literatura
  1. Ovisi o temi samostalnog rada
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima