Naziv
Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117485
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Podrobnije upoznavanje karakteristika starohrvatskih grobalja i arheološke građe koja s njih potječe kroz analizu odabranih nalazišta i nalaza.
Sadržaj
 1. Razgovor o mogućim temama seminarskih radova.
 2. Odabir tema seminarskih radova.
 3. Izlaganje 1. teme seminarskog rada i rasprava o sadržaju rada. Očekuje se sudjelovanje svih sudionika seminara.
 4. Izlaganje 2. seminarskog rada i rasprava.
 5. Izlaganje 3. seminarskog rada i rasprava.
 6. Izlaganje 4. seminarskog rada i rasprava.
 7. Izlaganje 5. seminarskog rada i rasprava.
 8. Izlaganje 6. seminarskog rada i rasprava.
 9. Izlaganje 7. seminarskog rada i rasprava.
 10. Izlaganje 8. seminarskog rada i rasprava.
 11. Izlaganje 9. seminarskog rada i rasprava.
 12. Izlaganje 10. seminarskog rada i rasprava.
 13. Razgovor o dovršenim seminarskim radovima i eventualnim dopunama i izmjenama u odnosu na izlaganje.
 14. Razgovor o rezultatima seminara i uspješnosti izrade radova.
 15. Razgovor o rezultatima seminara i uspješnosti izrade radova.

Ishodi učenja
 1. Sposobnost provođenja stručne i znanstvene analize odabrane arheološke građe.
 2. Interpretiranje arheološke građe na temelju recentnih spoznaja i teorija.
 3. Korištenje relevantne domaće i strane znanstvene i stručne literature.
 4. Sposobnost javnog prezentiranja obrađena teme.
 5. Usvajanje znanja o elementima ppotrebnim kod pisanja znanstvenog ili stručnog rada.
Metode podučavanja
Samostalna izrada i izlaganje seminarskih radova. Poticanje rasprave kao temeljnog oblika nastave na seminaru.
Metode ocjenjivanja
Izlaganje i predaja seminarskoga rada u pismenom obliku. Ocjena teksta seminara.

Obavezna literatura
 1. Za svaki seminar određuje se posebna literatura.
Dopunska literatura
 1. Za svaki seminarski rad upućuje se i na dopunsku literaturu, a studenti trebaju pokazati snalaženje u problematici i samostalan odabir pojedinih naslova.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij