Naziv
Američka književnost i kultura 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
81669
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
engleski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kolegij podučavaju isključivo gostujući profesori amerikanisti, stipendisti Fulbright programa, koji sami odabiru recentne teme iz područja amerikanističkih studija. Kako studenti zagrebačke anglistike imaju uvid u način na koji se amerikanistika podučava u europskome kontekstu (outsider view), cilj je ovoga kolegija da studenti steknu uvid u načine na koji amerikanisti obrađuju amerikanističke teme u SAD-u (insider view). Teme koje se obrađuju u okviru kolegija gostujućih profesora tiču se američke povijesti, književnosti, filma, izvedbenih umjetnosti, ekonomije i politike.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Uočavanje društveno-povijesnih obrazaca SAD-a
  2. Analiziranje, interpretacija i kontekstualizacija kulturalnih proizvoda SAD-a
  3. Kritički osvrt na metodologiju amerikanističkih studija
  4. Provođenje samostalnog kraćeg istraživanja iz područja amerikanističkih studija
  5. Integracija znanja iz kolegija u širi kontekst amerikanističkih studija
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, rasprave na satu
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija; kraći pisani radovi, 2 kolokvija, seminarski rad

Obavezna literatura
  1. Literatura iz područja amerikanistike koju odabire gostujući profesori
Dopunska literatura
  1. Literatura iz područja amerikanistike koju odabire gostujući profesor

Izborni predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar