Naziv
Američka kratka priča
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
184916
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Polazeći od uobičajene opaske o kratkoj priči kao “nacionalnoj umjetničkoj formi” SAD-a, kolegij nudi povijesni i problemski pregled njezine prisutnosti u američkoj kulturi. U kolegiju ćemo se osvrnuti na formalne, institucionalne i političkoekonomske aspekte proizvodnje, distribucije i recepcije kratke priče. Posebno će nas zanimati: pretpostavka o nacionalnoj pripadnosti kratke priče; problem kratke priče kao kulturne forme ili žanra; materijalni uvjeti koji omogućuju njezin kontinuitet i mijene. Kratkoj priči se dakle pristupa u okviru širih društvenih odnosa, s posebnim naglaskom na dinamiku između povijesnih promjena i promjena kulturnih formi. S obzirom da kratka priča pokriva čitav povijesni razvoj SAD-a, u kolegiju će se birati i izmijenjivati konkretniji fokusi, bilo vremenski (u rasponu od otprilike 1800. do danas), bilo tematski (pitanja žanra; pitanje literarne infrastrukture, poput časopisa ili radionica kreativnog pisanja; pitanje kratke priče kao kulturnopovijesnoga dokumenta; pitanje transformacija i mogućnosti kratkih formi danas; itd.).
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. prepoznati i klasificirati specifičnosti odabranih književnih korpusa (kratke priče) i pripadnih književnostilskih formacija SAD-a
  2. objasniti društveno-povijesne obrasce SAD-a od kraja 18. do početka 21. stoljeća
  3. komentirati i kritički prosuđivati o pojedinačnim kratkim pričama i autori/ca/ma SAD-a
  4. kontekstualizirati pojedinačne kratke priče i autorske opuse SAD-a
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. Izbor američkih kratkih priča. Materijali na Omegi. Bendixen Alfred & James Nagel (eds), A Companion to the American Short Story. Wiley-Blackwell, 2010. Gelfant Blanche H. & Lawrence Graver (eds), The Columbia Companion to the Twentieth-century American Short Story. Columbia UP, 2000. Levy, Andrew. The Culture and Commerce of the American Short Story, Cambridge UP, 1993. Scofield, Martin. The Cambridge Introduction to the American Short Story. Cambridge UP, 2006. Shapiro, Stephen. Culture and Commerce of the Early American Novel: Reading the Atlantic World-System. The Pennsylvania State UP, 2008.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar