Naziv
Američka poezija dvadesetog stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
184917
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
engleski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kolegij nudi prikaz, čitanje i interpretaciju američke poezije publicirane od kraja devetnaestog stoljeća pa do današnjih dana. Polazi se od prosudbe da se na filološkim studijima tijekom zadnjih desetljeća marginaliziralo pjesničko stvaralaštvo i, uzimajući to kao polazište. nastojat će se pokazati relevantnost tog arhiva. Težište će biti na specifičnosti pjesničkog izričaja, na mijenama uloge poezije u sustavu književnosti ali i u širem kulturnom okruženju. Dijakronijskim čitanjem američkih pjesnika istražit će se njihova razlikovna obilježja ali i osobine koje oni/one dijele s pjesmotvorstvom u inim književnim i kulturnim sredinama. Osnovno metodološko polazište kolegije jest da se pjesništvo razvija prema njemu imanentnim zakonitostima ali isto tako da zrcali izazove izvanknjiževne stvarnosti. Zbog nepreglednosti građe kolegij će izvršiti selekciju u književnoj produkciji i izdvojiti reprezentativne ne samo pjesnike nego i reprezentativne tekstove odabranih pjesnika. Kolegij će maksimalno iskoristiti dostupnost na internetu ne samo tekstova nego i snimljenih čitanja pjesama.
Sadržaj
 1. O poeziji općenito.
 2. . Predšasnici (Dickinson/Whitman)
 3. Modernisti u inozemstvu: Ezra Pound i T.S. Eliot
 4. Modernisti kod kuće (I): Robert Frost, William Carlos Williams
 5. Modernisti kod kuće (II): Hart Crane, William Carlos Williams, Hart Crane, Louis Zukofsky
 6. Ženski glasovi: Marianne Moore, H.D., Elizabeth Bishop, Sylvia Plath
 7. Konfesionalno pjesništvo: John Berryman, Robert Lowell, Theodore Roethke
 8. Pjesnici „beat“ generacije: Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Charles Bukowski
 9. Pjesnici Black Mountain-a: Charles Olson, Robert Creeley
 10. Pjesnici „duboke slike“: Robert Bly, Mark Strand
 11. New York škola: John Ashberry, Frank O’Hara
 12. 1970te: Gwendolyn Brooks, Nikki Giovanni
 13. Jezično pjesništvo: Bob Perelman, Charles Bernstein
 14. Rock glazba i pjesništvo (B. Dylon, J. Morrison)
 15. Zaključne primjedbe, pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će se upoznati s vrlo važnim segmentom pjesničke produkcije dvadesetog stoljeća. Cilj je probuditi kod polaznika svijest o zapostavljenom književnom žanru, izvježbati ih kako mu pristupiti i uvjeriti ih u mnogostruku funkciju i važnost pjesničke riječi.
Metode podučavanja
Izvršenje obveza kontinuirane provjere znanja. Tijekom semestra polaznici moraju napisati nekoliko kratkih osvrta o zadanim tekstovima dok su na predzadnjoj sesiji dužni predati duži seminarski rad. Tijekom zadnje sesije piše se pismeni ispit.
Metode ocjenjivanja
Ocjena participacije, kratki seminarski radovi, seminarski rad na kraju semestra i esej-pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics
 2. The Poetry Foundation (https://www. poetryfoundation.org/collections
 3. Charles, Bernstein, Poetics
 4. Muller-Zettelmann, Theory into Poetry
Dopunska literatura
 1. Grgas, Stipe, Kažnjavanje forme

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar