Naziv
Srednjovjekovna numizmatika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
142415
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
-upoznati studente sa srednjovjekovnim novcem, ikonografijom, tehnikama izrade, kovnicama, distribucijom novca -objasniti temeljne pojmove i metode srednjovjekovne numizmatike -pokazati i uputiti studente u temeljne znanstvene spoznaje srednjovjekovne numizmatike -objasniti i protumačiti monetarne sustave čiji je novac bio u optjecaju na području Hrvatske tijekom srednjeg vijeka -upoznati studente s numizmatičkom građom karakterističnom za srednjovjekovno razdoblje u Dalmaciji
Sadržaj
 1. uvodno predavanje (vrijeme, prostor, tehnike izrade, numizmatička terminologija, vrste nalaza, ikonografija)
 2. rimski carski novac 4. i 5. st. (vrijeme „kasne antike“)
 3. srednjovjekovni novac u odnosu na antički (povijesne okolnosti, ekonomija, društvo)
 4. bizantski novac
 5. novac germanskih plemena (ostrogotski, gepidski, langobardski novac)
 6. karolinški novac
 7. novac u starohrvatskim grobovima
 8. srednjovjekovni ugarski novac
 9. srednjovjekovni mletački novac
 10. srednjovjekovni novac sjeverne Italije (papinski novac, akvilejskih patrijarha, komuna, velikaša...)
 11. hrvatski frizatici i banski denari (slavonski banovci)
 12. novac srednjovjekovnih dalmatinskih gradova npr. splitski bagatini (Zadar, Šibenik, Trogir, Split)
 13. srednjovjekovni novac hrvatskog plemstva
 14. patvorenje novca, žetoni, medalje, plombe
 15. posjet Numizmatičkom kabinetu Arheološkog muzeja u Zagrebu

Ishodi učenja
 1. prepoznati osnovne monetarne sustave srednjeg vijeka
 2. poznavati i interpretirati ikonografiju srednjovjekovnog novca
 3. analizirati i usvojiti srednjovjekovni novac kao izvor podataka
 4. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst srednjeg vijeka
Metode podučavanja
Predavanja se izvode uz pomoć tehničke opreme u predavaonici, a dio nastave se izvodi u Numizmatičkom kabinetu u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se temeljem pismenog ispita na koji studenti mogu pristupiti ukoliko su bili nazočni na najmanje 70% nastave.

Obavezna literatura
 1. J. Brunšmid, Najstariji hrvatski novci, Vjesnik hrvatskog arheološkog društva 1904, 182-190.
 2. V. Delonga, Bizantski novac u zbirci Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Starohrvatska prosvjeta, 3.s., 11/1981, 201-228.
 3. Ž. Demo, Ostrogothic Coinage from Collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Herzegovina, Situla, Ljubljana, 32/1994, 323. str.
 4. N. Jakšić, Kasnosrednjovjekovno groblje kod crkve Sv. Spasa u Vrh Rici, Starohrvatska prosvjeta 23/1996, 139-172.
 5. I. Marović, Novac Romana III. Argira u Arheološkome muzeju u Splitu, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 99/2006: 275-297.
 6. I. Mirnik, Novac iz starohrvatskih grobova, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3., XXXVII, Zagreb, 2004, 205-250.
 7. J. Werner, Zur Zeitstellung der altkroatischen Grabfunde von Biskupija-Crkvina (Marienkirche), Schild von Steier, 15-16/1978-79, 227-237.
Dopunska literatura
 1. Corpus nummorum Italicorum, VI: Veneto, Dalmazia, Albania, Roma 1922.
 2. Ž. Demo, Novac germanskih vladara druge pol. 5. do u drugu pol. 6. st. u numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološki vestnik 32 (1981); 454-468, 475-481 [njem. 469-474], Tab. 1-3
 3. I. Dolenec, Hrvatska numizmatika od početaka do danas. Kovani novac, papirni novac, radne marke, privatna izdanja kovanog novca – žetoni. Zagreb, 1993.
 4. P. Grierson, Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection, Washington 1973.
 5. M. Ilkić, M. Vukušić, Prilog poznavanju optjecaja novca u srednjem i ranom novom vijeku na području sjeverne Dalmacije, Dani Stjepana Gunjače 2, Split, str. 197-236.
 6. N. Jakšić, Solidus romanatus na istočnoj jadranskoj obali, Starohrvatska prosvjeta, 3.s., 12/1982: 173-184
 7. P. Kos, Leksikon antičke numizmatike, Zagreb, 1998 (poglavlja Ostrogotski novac, Karolinški novac, Merovinški novac, Gepidski novac, Langobardski novac)
 8. I. Marović, Depot bizantskog novca iz Slatina (o. Čiovo) i novci solinske kovnice u arheološkom muzeju u Splitu, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 79/1986: 285-308.
 9. I. Marović, O godini razorenja Salone, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 99/2006: 233-273.
 10. I. Marović, Ostava bizantskih zlatnika iz Narone, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 99/2006: 235-252.
 11. I. Mirnik, Skupni nalaz bizantskog novca 6. stoljeća iz Kaštel Starog, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu IX, 1975, 161-166
 12. I. Mirnik, Coin hoards in Yugoslavia, BAR International Series, Oxford 1981.
 13. I. Mirnik, The 1871 Klasnić Hoard (Medieval Hungarian Coins – Medieval Italian (Gorizia-Padova-Venezia) Coins – Contemporary Forgeries), Milano 1995.
 14. Rengjeo, Corpus der mittelalterlichen Münzen von Kroatien, Slavonien, Dalmatien und Bosnien. Graz, 1959
 15. T. Šeparović, Nove spoznaje o nalazima ranosrednjovjekovnog novca u južnoj Hrvatskoj, Starohrvatska prosvjeta, 3.s., 30/2003: 127-137.
 16. T. Šeparović, Skupni nalaz mletačkog novca iz Dobre Vode kod Benkovca, Starohrvatska prosvjeta, 3.2., 32/2005: 237-243.
 17. T. Šeparović, Numizmatički nalazi na groblju kod crkve sv. Petra u Kuli Atlagića nedaleko Benkovca, Archaeologia Adriatica 4, Zadar, 2010., 369-384.
 18. W. Wroth, Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum, London 1908.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 10. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 17. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 20. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 21. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 23. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar