Naziv
Sudjelovanje u istraživanjima
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
124476
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe u praktikumu
50

Cilj
Studenti će dobiti uvid u istraživački rad psihologa iz pozicije sudionika istraživanja i anketara/eksperimentatora.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. kritički prosuđivati znanstvene spoznaje iz različitih područja psihologije
  2. procijeniti etičke aspekte različitih područja istraživačkog rada u psihologiji
  3. regrutirati i motivirati odgovarajuće sudionike za empirijska istraživanja
  4. integrirati iskustvene i teorijske spoznaje o psihologijskoj metodologiji
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4. semestar