Naziv
Dijalektologija ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
51359
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
drugi jezik
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s raznovrsnošću teritorijalne razvedenosti ukrajinskog jezika.
Sadržaj
 1. Uvod. Osnovni pojmovi.
 2. Narječja ukrajinskog jezika. Terminologija.
 3. Sjeverno narječje ukrajinskog jezika
 4. Sjeverno narječje ukrajinskog jezika
 5. Jugo-zapadno narječje ukrajinskog jezika.
 6. Volinjsko-podiljski dijalekt jugo-zapadnog narječja ukrajinskog jezika
 7. Galicko-bukovinski dijalekt jugo-zapadnog narječja ukrajinskog jezika
 8. Karpatski dijalekt jugo-zapadnog narječja ukrajinskog jezika
 9. Dijalekti jugo-zapadnog narječja izvan granica Ukrajine
 10. Iseljenički govori jugo-zapadnog narječja
 11. Jugo-istočno narječje ukrajinskog jezika
 12. Jugo-istočno narječje ukrajinskog jezika
 13. fonetske osobitosti dijalekata ukrajinskog jezika
 14. morfološke osobitosti dijalekata ukrajinskog jezika
 15. dijalektologija u službi historijske gramatike

Ishodi učenja
 1. Raspoznavati odmake od standarda na fonetskoj razini
 2. Raspoznavati odmake od standarda na morfološkoj razini
 3. Navesti osnovne odlike svakog narječja ukrajinskog jezika
 4. Navesti razlike između pojedinih dijalekata i standarda
 5. Navesti koji je dijalekt postao osnovica standardnog jezika
 6. Prepoznati koje su fonetske promjene dovele do pojedinih refleksa
 7. Prepoznati koje su morfološke promjene dovele do pojedinih morfoloških oblika
 8. Nabrojiti kako su se pojedine fonetske promjene realizirale u svakom narječju ukrajinskog jezika
 9. Nabrojiti kako su se pojedine morfološke promjene realizirale u svakom narječju ukrajinskog jezika
 10. Nabrojiti leksičke dijalektizme.
Metode podučavanja
Predavanja. Slušanje i analiza audio i video zapisa svakog od obrađivanih dijalekata.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bevzenko, S. P. (1980). Ukrajins’ka d’ialektologija. – Kyjiv
 2. Žylko, F. T. (1966). Narysy z d’ialektologiji ukrajins’koji movy. – Kyjiv
Dopunska literatura
 1. Ukrajins’ka mova. Encykloped’ja. (2000.). – Kyjiv

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar