Naziv
Suvremena bugarska književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131717
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela suvremene bugarske književnosti (od 1989 ) u njihovom sociokulturnom kontekstu. Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije u razmatranom razdoblju. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta.
Sadržaj
 1. Uvod u postmodernizam
 2. Bugarski postmodernizam, uvodno predavanje
 3. Interpetacija odabranih tekstova iz časopisa "Ah Marija"
 4. Interpretacija odabranih tekstova iz časopisa "Ah Marija"
 5. Interpretacija odabranih pjesama Rumena Leonidova
 6. Interpretacija "Prirodnog romana" Georgija Gospodinova
 7. Interpretacija romana "Misija London" Aleka popova
 8. Interpretacija romana "Propast" Vladimira Zareva
 9. Interpretacija roma "Staklena rijeka" Emila Andreeva
 10. Interpretacija romana "Plijen" Georgija Grozdeva
 11. Interpretacija zbirke "K" Angela Igova
 12. Interpretacija kratkih priča (više autora)
 13. Interpretacija kratkih priča (više autora)
 14. Interpretacija romana 18% sivo Zaharija Karabašlieva
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje glavnih tendencija u suvremenoj bugarskoj književnosti
 2. Opisati i analizirati najvažnije tekstove suvremene bugarske književnosti
 3. Razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta
 4. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ликова, Розалия, Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма, БАН, Марин Дринов, София, 2001
 2. Butler, Christopher: Posmodernizam, Zagreb : Sarajevo, BTC Šahinpašić ; TKD Šahinpašić,2007
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
 4. Ex ponto, tekstovi preuzeti iz časopisa "Ah Marija" (Libra Libera 09/2001)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar