Naziv
Suvremena slovenska proza
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131718
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s reprezentativnim tekstovima, temeljnim značajkama i tendencijama u suvremenoj slovenskoj prozi.
Sadržaj
 1. Pregled sadržaja i problematike kolegija; upoznavanje s literaturom i dogovor o studentskim obavezama u kolegiju.
 2. Kratki povijesni pregled zastupljenih proznih vrsta i žanrova novije slovenske književnosti.
 3. Recepcija i hrvatski prijevodi suvremene slovenske proze.
 4. Opće tendencije i temeljne značajke suvremene slovenske proze.
 5. Suvremeni slovenski roman; analiza romana Tome Podstenšeka "Papir, kamen, škare"
 6. Nastavak prethodne teme.
 7. Analiza romana Roberta Simonišeka "Soba pod dvorcem".
 8. Nastavak prethodne teme.
 9. Analiza romana Dušana Šarotara "Biljar u Dobrayu".
 10. Suvremena slovenska kratka proza – tipologija i temeljna obilježja najučestalijh kratkoproznih formi.
 11. Analiza kratke proze Andreja Blatnika, Suzane Tratnik, Andreja Moroviča, Mojce Kumerdej.
 12. Suvremene hibridne prozne vrste.
 13. Analiza prozne knjige Aleša Štegera "Berlin" i "Katkad je siječanj usred zime".
 14. Suvremena slovenska esejistika; analiza eseja Aleša Debeljaka ("Balkansko brvno").
 15. Završna sinteza.

Ishodi učenja
 1. Kritički preispitati i zastupati mišljenje o procesima i pojavnostima u suvremenoj slovenskoj prozi.
 2. Primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja u valoriziranju proznih tekstova suvremene slovenske književnosti.
 3. Prepoznati i objasniti sličnosti i razlike u suvremenim proznim ostvarenjima drugih južnoslavenskih književnosti.
 4. Integrirati stečena znanja o suvremenoj slovenskoj proznoj produkciji i tumačiti ih u širem kulturnom i društvenom kontekstu.
 5. Procijeniti vlastite interese i kompetencije na području suvremene prozne književnosti u širem južnoslavističkom kontekstu.
Metode podučavanja
Posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminarskih izlaganja i kritičkih diskusija.
Metode ocjenjivanja
Kroz redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), aktivno sudjelovanje i pojedinačnu ili grupnu prezentaciju teme i/ili teksta u samom kolegiju,te završno na usmenom ispitu ili kroz seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Zupan Sosič, Alojzija: Identitet savremenog slovenskog romana, Razlika/Differance, časopis za kritiku i umjetnost teorije, 2004 (9), str. 33-43.
 2. Pogačnik, Jože [et al]: Slovenska književnost III, Ljubljana, 2001. (poglavlje Pripovedna proza, S. Borovnik, str. 145-203).
 3. Glušič, Helga: Slovenska pripovedna proza v drugi polovici dvajsetega stoletja, Ljubljana, 2002.
 4. Čander, Mitja (prir.): Krunski svjedoci: antologija slovenske kratke priče, Zagreb, 2001. [predgovor]
 5. Književni tekstovi analizirani u seminaru.
Dopunska literatura
 1. Čander, Mitja (prir.): Slovenska kratka priča, Quorum 16 (2000), 5/6, str. 114-149.
 2. Hladnik, Miran: Povest, Ljubljana, 1991.
 3. Žbogar, Alenka: Kratka proza na prelomu tisočletja, Jezik in slovstvo 50(2005), 3-4, 17-24.
 4. Zupan Sosič, Alojzija: Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, Ljubljana, 2003.
 5. Zupan Sosič, Alojzija: Robovi mreže, robovi jaza. Sodobni slovenski roman, Maribor, 2006.
 6. Zupan Sosič, Alojzija: Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu, Maribor, 2011.
 7. Zadravec, Franc: Slovenski roman 20. stoletja (1., 2. i 3. dio), Ljubljana, (1997., 2002. i 2005.).
 8. Virk, Tomo: Strah pred naivnostjo: poetika postmodernistične proze, Ljubljana, 2000.
 9. Virk, Tomo: Premisleki o sodobni slovenski prozi, Ljubljana, 1998.
 10. Virk, Tomo: Čas kratke zgodbe: antologija slovenske kratke zgodbe, Ljubljana, 1998.
 11. Štuhec, Miran: Dve idejni strukturi v slovenski krajši pripovedi po letu 1980, Slavistična revija 49, 2001, 75-84.
 12. Novak Popov, Irena (ur.): Slovenska kratka pripovedna proza (Obdobja 23, Metode in zvrsti), Ljubljana, 2006. [odabrani tekstovi]
 13. Matajc, Vanesa: Put počinje, putovanje je završeno, Sarajevske sveske, 2006 (13), str. 143-155.
 14. Kos, Janko: Postmodernizem, Ljubljana, 1995.
 15. Juvan, Marko: Postmodernizam i „Mlada slovenska proza“, Quorum 3 (1989), 220-227.
 16. Hladnik, Miran, Kocijan, Gregor (ur.): Slovenski roman (Obdobja 21, Metode in zvrsti), Ljubljana, 2003. [odabrani tekstovi]
 17. Hladnik, Miran: Povest, Ljubljana, 1991.
 18. Čander, Mitja (prir.): Slovenska kratka priča, Quorum 16 (2000), 5/6, str. 114-149.
 19. Bogataj, Matej: Obrobje brez središča, Ljubljana, 1994.
 20. Bošnjak, Blanka: Premiki v sodobni slovenski kratki prozi, Maribor, 2005.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar