Naziv
Suvremena talijanska povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51207
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje najvažnijih povijesnih događaja od ujedinjenja Italije do danas Upoznavanje i usvajanje riječnika i gramatičkih struktura potrebnih za opis pivijesnih događaja
Sadržaj
 1. Dalla nascita del Regno d’Italia alla Grande Guerra (1860-1918)
 2. L’Italia negli anni tra le due guerre mondiali (1918-1945)
 3. L’Italia repubblicana: dal 1945 al tempo presente

Ishodi učenja
 1. poznavati ključne povijesne događaje od ujedinjenja Italije do danas
 2. upoznati širi kontekst povijesnih događanja u Italiji
 3. razviti primjerenu jezičnu sposobnost za razmjenu informacija i povijesnih analiza
 4. moći usporediti povijesne događaje u europskom kontekstu na talijenskom jeziku
Metode podučavanja
Najsuvremenije glotodidaktičke metode usmjerene razvijanju četiriju jezičnih sposobnosti Interpretacijsko-analitička metoda za izlaganje povijesnih sadržaja
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Fossati Marco, Luppi Giorgio, Zanette Emilio (2006) Passato e Presente 2, Milano, Mondadori
 2. Marchese, Riccardo (2005) Piani e Percorsi della Storia 2, Milano, Minerva Italica
 3. Marchese, Riccardo (2005) Piani e Percorsi della Storia 3, Milano, Minerva Italica
 4. Ginsborg, Paul, (2006), Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi
 5. Ginsborg, Paul, (2007), L'Italia del tempo presente, Torino, Einaudi
 6. AAVV, (1997), Storia contemporanea, Roma Donzelli
 7. Cipolla C.M., (1993), Introduzione alla storia economica (prima parte), Bologna, Il Mulino
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar