Naziv
Svjetska kulturna baština
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
97175
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Nabrajanje i argumentirano obrazlaganje teorija i metodologije zaštite kulturne baštine u 20. stoljeću. Stavljanje fenomena svjetske kulturne baštine u kulturni, socijalni i politički kontekst. Korištenje temeljne znanstvene terminologije. Analizanje tekstova iz periodike, konzultiranje literature i internetskih izvora. Samostalna izrada pismenih seminarskih radova.
Sadržaj
 1. Pregled kolegija
 2. Nacionalna zaštita spomenika u zapadno- i srednjoeuropskoj tradiciji
 3. Internacionaliziranje zaštite kulturne baštine nakon Drugoga svjetskoga rata
 4. UNESCO-va Zaštita svjetske kulturne i prirodne baštine 1972.
 5. UNESCO-va Konvencija o očuvanju nematerijalne kulturne baštine 2003.
 6. Razvoj UNESCO-ve djelatnosti
 7. Internacionalizacija i globalizacija načela zaštite kulturne baštine
 8. Odabrani primjeri svjetske kulturne i prirodne baštine I
 9. Odabrani primjeri svjetske kulturne i prirodne baštine II
 10. Odabrani primjeri zaštićenih kulturnih krajolika
 11. Odabrani primjeri nematerijalnih kulturnih dobara
 12. Svjetska kulturna baština u Hrvatskoj
 13. Hrvatska nematerijalna kulturna dobra
 14. Proces slabljenja nacionalnih struktura zaštite kulturne baštine
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Prikazati i obrazložiti fenomen svjetske kulturne baštine.
 2. Razlikovati primarne i sekundarne izvore podataka.
 3. Koristiti temeljnu stručnu terminologiju.
 4. Prepoznati temeljne metodološke postupke iz povijesti konzervatorskog i restauratorskog djelovanja na nepokretnoj baštini.
 5. Razlikovati institucionalne oblike funkcioniranja povijesnoumletničke prakse od alternativnih modela stručnog djelovanja.
 6. Prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike
 7. Primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema u radovima manjeg opsega.
 8. znanja: nabrajanje i argumentirano tumačenje teorije i metode konzerviranja, obrazložiti fenomen svjetske kulturne baštine, njegove karakteristike i kategorije, moći nabrojiti imena protagonista i važnih djela i dokumenata vezanih za taj pojam
 9. vještine: povezivanje teorijskih idejā s elementima stvarnosti na koje se odnose, usmeno i pismeno komuniciranje ideja, samostalno pisanje radova, stjecanje istraživačkih vještina
 10. kompetencije: sposobnost analiziranja i sintetiziranja izvornih tekstova i arhivske građe
Metode podučavanja
Nastavni govor i razgovor. Seminarski radovi/izlaganja. Mentorski rad. E-učenje. Multimedija i mreže.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave. Izlaganje/seminar. Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Marasović, Tomislav: Zaštita graditeljskog nasljeđa, Split: 1983.
 2. Jokilehto, Jukka: A History of Architectural Conservation, Oxford: 1999.
 3. Powerpoint prezentacije: Omega
Dopunska literatura
 1. The Operational Guidelines for the Implementation of

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 25. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar