Naziv
Šamanizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
131565
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij će kroz kulturnoantropološki pristup obuhvatiti definiranje šamanizma, znanstvenu interpretaciju šamanskog svijeta i prostora, podrijetlo i nastanak šamanizma, špiljsku umjetnost i šamanizam, osnovne postavke šamanske realnosti, odvojenu stvarnost ili drugu realnost, putovanje na drugi svijet, kozmos te svakodnevnu realnost u šamanizmu. Pronalazit će se neke usporednice sa sličnim pojavama (krsnici i štrige) kod Slavena i Hrvata. Također će se obraditi šamanizam u Sibiru i na ostalim stranama svijeta, šamanizam nekad i danas te se propitati tehnike liječenja šamana, postupci šamanske inicijacije, šamanski ples, šamanski let i šamanski trans. Jedan dio kolegija bavit će se šamanskom kozmologijom, šamanskim viđenjem prostora i krajobraza te općenito simbolima u šamanizmu. Bitna će biti i uloga konja u šamanskim obredima te šamansko stablo kao axis mundi. U suvremenom kontekstu govorit će se o šamanizmu u modernom društvu i gradovima te njegovoj transformaciji. Također, bit će riječ i o antropologiji smrti u šamanskom kontekstu inicijacije i obreda prijelaza, i u tom smislu obradit će se i Tibetanska knjiga mrtvih. U okviru kolegija planirana je i terenska nastava.
Sadržaj
 1. Definiranje šamanizma.
 2. Šamanizam u Sibiru i na ostalim stranama svijeta, nekad i danas.
 3. Šamanizam i antropologija religije.
 4. Šamanska kozmologija. Šamansko viđenje prostora i krajobraza
 5. Šamanizam i modrena kultura, šamanizam u gradovima
 6. Osnovne postavke šamanske realnosti. Šamanski kozmos i odvojena stvarnost
 7. Enteogene biljke
 8. Šamanizam u Indiji i na Tibetu
 9. Kako liječe šamani? Šamanske inicijacije, Šamanski ples, šamanski let i šamanski trans.
 10. Simboli u šamanizmu
 11. Uloga konja u šamanskim obredima.
 12. Šamansko stablo kao axis mundi.
 13. Završno predavanje: Dat će se analiza i sinteza iznesenih pojava kroz teorijski pristup šamanskoj problematici

Ishodi učenja
 1. analizirati i diskutirati definicije šamanizma, znanstvenu interpretaciju šamanskog svijeta i prostora, podrijetlo i nastanak šamanizma, osnovne postavke šamanske realnosti, odvojenu stvarnost ili drugu realnost, putovanje na drugi svijet, kozmos te svakodnevnu realnost u šamanizmu
 2. analizirati te na primjerima etnografskih istraživanja, kritički evaluirati različite antropološke pristupe šamanizmu
 3. objasniti te na primjerima etnografskih istraživanja raspravljati o šamanskoj kozmologiji, šamanskom viđenju prostora i krajobraza te općenito o simbolima u šamanizmu
 4. objasniti te na primjerima etnografskih istraživanja raspravljati o šamanskom liječenju te ulozi enteogenih biljaka u šamanizmu
 5. opisati te na primjerima etnografskih istraživanja objasniti pojavu šamanizma u suvremenom kontekstu i njegovoj transformaciji
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje na nastavi 20% Seminarski zadaci 40% Završni ispit 40%

Obavezna literatura
 1. ELIADE, Mircea. 2002. Sveto i profano. Zagreb : AGM
 2. ELIADE, Mircea. 1985. Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze. Beograd : Matica srpska
 3. PERRIN, Michel 2010. Šamanizam, Jesenski i Turk, Zagreb
 4. HEINZE, Ruth-Inge, ur. 2000. The Nature and Function of Rituals, Fire from Heaven. London: Bergin & Garvey
Dopunska literatura
 1. ERMAKOV, Dmitry. 2008. Bø and Bön: ancient Shamanic traditions of Siberia and Tibet in their relation to the teachings of a Central Asian Buddha. Kathmandu: Vajra Publications
 2. MASTROMATTEI, Romano, i Antonio RIGOPOULOS. 1999. Shamanic cosmos: from India to the north pole star. Venetian Academy of Indian Studies series, no. 1. Venice, Italy: Venetian Academy of Indian Studies
 3. SAMUEL, Geoffrey. 1993. Civilized shamans: Buddhism in Tibetan societies. Washington DC: Smithsonian Institution Press
 4. KEHOE, Alice Beck. 2000. Shamans and religion: an anthropological exploration in critical thinking. Prospect Heights, Ill: Waveland Press
 5. HALIFAX, Joan, 1991, Shamanic Voices asurvey of visionary narratives, Arkana Books, New York

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 14. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 16. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 17. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 24. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 27. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 31. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar