Naziv
Talijanska književnost manirizma i baroka
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
171589
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje strukturalnih, kompozicijskih, metričkih i poetičkih značajki te književno-povijesnoga konteksta važnih djela talijanske književnosti druge polovice 16. i 17. stoljeća; čitanje, parafraziranje i tumačenje tekstova u izvorniku; usvajanje i promišljanje sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij (dogovor o radu na kolegiju). Doba protureformacije. Manirizam kao stilski i književnoperiodizacijski pojam.
 2. Torquato Tasso: Rime.
 3. Torquato Tasso: Gerusalemme liberata.
 4. Torquato Tasso: Gerusalemme liberata.
 5. Torquato Tasso: Aminta.
 6. Battista Guarini: Il pastor fido.
 7. Prvi kolokvij.
 8. Barok: povijesni kontekst, poetike. Emanuele Tesauro: Il cannocchiale aristotelico.
 9. Giambattista Marino: La Lira.
 10. Giambattista Marino: Adone.
 11. Alessandro Tassoni: La secchia rapita.
 12. Tommaso Campanella: Scelta di alcune poesie filosofiche di Settimontano Squilla.
 13. Tommaso Campanella: La città del sole.
 14. Galileo Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi. Zaključne napomene i rekapitulacija.
 15. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. svojim riječima opisati i protumačiti književne tekstove u izvorniku
 2. upoznati se s važnim djelima i autorima talijanske književnosti druge polovice 16. i 17. stoljeća
 3. izraziti svojim riječima specifičnosti druge polovice 16. i 17. stoljeća u talijanskoj kulturi te književnostilskih formacija koje se tada javljaju
 4. povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o književnostilskim formacijama u drugoj polovici 16. i 17. stoljeću
 5. analizirati izabrana djela u tom kontekstu, upotrijebiti znanje o književnim žanrovima, metričkim i versifikacijskim obrascima u analizi književnih tekstova
 6. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u Italiji druge polovice 16. i 17. stoljeća
Metode podučavanja
- frontalno predavanje; - seminarsko čitanje i tumačenje primarnih tekstova; - kratka samostalna studentska izlaganja; - samostalni studentski seminarski radovi
Metode ocjenjivanja
- praćenje kontinuirane pripremljenosti studenata, ocjena sudjelovanja u nastavi - seminarski rad - pismeni kolokvij - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. Quattrocento e Cinquecento, Le Monnier Scuola 2008.
 2. Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. Seicento e Settecento, Le Monnier Scuola 2008.
 3. G. M. Anselmi, "Gerusalemme liberata di Torquato Tasso", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 627-662.
Dopunska literatura
 1. A. Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. I. Le origini e il Rinascimento, Einaudi, 2009.
 2. A. Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. II. Dalla decadenza al Risorgimento, Einaudi, 2009.
 3. G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. II. Dal Cinquecento al Settecento, Milano, Einaudi, 1991.
 4. G. M. Anselmi, "Aminta di Torquato Tasso", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 607-625.
 5. F. Angelini, "Il pastor fido di Battista Guarini", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 705-724.
 6. A. Martini, "L'Adone di Giovanbattista Marino", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 777-797.
 7. P. Battista "La città del sole di Tommaso Campanella", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 725-758
 8. M. L. Altieri Biagi, "Dialogo sopra i due Massimi Sistemi di Galileo Galilei", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi 1993, str. 893-971

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar